Biobaserade bindemedel & additiv för nonwoven och teknisk textil.

För en grön omställning. Nu.

Nonwoven förekommer i väldigt många olika produkter, exempelvis blöjor, servetter, munskydd och jordbruksdukar. Tvärtemot vad många tror, bryts inte nonwoven-material ner i naturen då de ofta helt eller till viss del består av fossilbaserad plast. Våra biobaserade bindemedel ersätter redan idag traditionella plastbindemedel i nonwoven. De är 100 % nedbrytningsbara, plastfria och har hög prestanda och våra biologiskt nedbrytbara hydrofoberingsprodukter ersätter giftiga PFAS-ämnen och skapar en effektiv vattenbarriär.

En värld fri från plastskräp och kemiska föroreningar, det är vår vision sedan start. Vad symboliserar detta bättre än en vacker skogssjö fotograferad i natursköna Dalsland. Foto Jasper Graetsch.

Vi arbetar enbart med den senaste teknologin. Som apelsiner, blomblad och gamla räkor.

I material som nonwoven, teknisk textil och specialpapper är den mekaniska styrkan mycket viktig. Om man tillsätter ett bindemedel till materialen, kan de mekaniska egenskaperna förbättras. De vanligaste förekommande bindemedlen idag är syntetiska plastbindemedel som etylvinylacetat (EVA) och polyakrylater. Nackdelen med dessa är att de inte bryts ner. De slits i stället ner till mikroplaster om materialen läggs på tippen eller hamnar i våra vattendrag och natur.

Genom att studera hur styrka och styvhet byggs upp i naturliga material som apelsinskal, citronskal, vetekli och räkskal, har vi med vår teknik utvecklat en bindemedelsteknik och produktfamilj med 100 % bionedbrytbara och biobaserade bindemedel. Genom att kombinera olika biopolymerer från restflöden inom livsmedelsindustrin kan olika grad av mjukhet respektive styvhet uppnås samtidigt som styrkan förbättras. Våra produkter kan därmed ersätta de plastbaserade bindemedlen som används inom nonwoven, teknisk textil, biokompositer och specialpapper. Utan att vi bidrar till plastberget. 

Med våra biobaserade och biologiskt nedbrytbara bindemedel OC-BioBinder™ ersätter vi plastbindemedlen som används i nonwoven och teknisk textil.

Med inspiration av Lotus-blommans blad och dess vattenavvisande egenskaper har vi även utvecklat vår biologiskt nedbrytbara hydrofoberingsprodukt OC-AquaSil™Tex. Denna används för att ersätta PFAS i nonwoven, specialpapper och teknisk textil och skapar en effektiv vattenavvisning utan att använda långlivade, giftiga ämnen.

Om du var en apelsin och dina bästa dagar var räknade, vad skulle du då vilja återfödas till? Kanske till våtservett, jordbruksduk eller bordsservett? För visst är det fantastiskt att vi återanvänder rester från livsmedelsindustrin, till exempel apelsinskal, och gör så att resterna får nytt liv i form av bindemedel, i bland annat biologiskt nedbrytbara servetter och fiberdukar.

 

Performance materials.
Inspired by nature.