OC-BioBinder™: Biobaserat bindemedel för nonwoven & teknisk textil.

Bindemedel används för att förbättra de mekaniska egenskaperna hos nonwoven och teknisk textil. Egenskaper som kan förbättras är torrstyrka, våtstyrka och dimensionsstabilitet med varierande grad av styvhet eller mjukhet. Vanliga bindemedel är huvudsakligen tillverkade av fossila plastpolymerer som etylvinylacetat (EVA) och akrylater. OrganoClick har utvecklat det biobaserade bindemedlet OC-BioBinder™ som baseras på biopolymerer från restströmmar inom livsmedelsindustrin som apelsinskal, räkskal och vetekli. Med hjälp av våra biobindemedel kan nonwoven och teknisk textil bli 100 % bionedbrytbara, giftfria och komposterbara. 

OC-BioBinder™ är vårt varumärke för biobaserat och 100 % nedbrytbart bindemedel, anpassade för olika nonwoven och specialpapper.

Produktsortiment

Vi erbjuder idag ett flertal olika bindemedel med olika mekaniska egenskaper. Våra bindemedel finns i varierande mjukhet (Tg), med olika grad av torr- och våtstyrka samt med hydrofil eller hydrofob karaktär. Vi har även bindemedel som förbättrar flamskyddet hos materialet. 

Bindemedlen har olika viskositet och innehåll och kan därför appliceras på nonwoven eller textilmaterial på olika sätt. Våra bindemedel är vattenbaserade och appliceras på materialet genom sprayimpregnering, doppimpregnering eller bestrykning. Efter appliceringen torkas och härdas det fiberbaserade materialet vid förhöjda temperaturer. 

Bindemedlen klassificeras som ”lätt biologiskt nedbrytbara” i enlighet med OECD 301A och kan användas för att producera 100 % biologiskt nedbrytbara och komposterbara nonwoven. Våra biobaserade bindemedel kan också användas på vävda textilier för att öka styvheten och förhindra slitage vilket gör det lämpligt för tillverkning av solskydd eller hemtextiler.

Våra biobaserade och nedbrytbara bindemedel är idag anpassade för flera olika nonwoven och specialpapper såsom airlaid, wetlaid, spunlace, spunbond, carded och drylaid. Vi har bindemedel som kan användas för de flesta fibertyper som till exempel naturfiber från trä, bomull, viskos, hampa och pappersmassa men vi har även komposterbara bindemedel som är anpassade för syntetiska fibrer som polyester, PLA, mineralfibrer, glasfibrer och blandade fibrer. Idag används våra bindemedel i bland annat servetter och bordsdukar av airlaid, jordbruksdukar från wetlaid, hygienprodukter från wetlaid samt i textila mellanlägg av stickad textil.

Nedan finns en tabell som beskriver våra olika bindemedel och deras egenskaper, samt tekniska datablad för nerladdning.

OC-BioBinder™
product
Softness
Stiffness
Dry
strength
Wet
strength
CharacterFire
protection
Application
method
Typical
applications
LilySoft++++HydrophilicNoSpray,
impregnation
Airlaid,
wetlaid,
carded
CloverMedium+++HydrophilicNoSpray,
impregnation
Airlaid,
wetlaid,
carded
PineStiff++++HydrophilicNoSpray,
impregnation
Airlaid,
wetlaid,
carded
OakVery stiff++++++HydrophilicNoSpray,
wetend
Wetlaid,
carded
LotusStiff+++++HydrophobicNoSpray,
impregnation
Wetlaid,
carded
OleaMedium++LipophobicNoSpray,
impregnation
Airlaid,
wetlaid,
carded
AshtreeMedium+++HydrophilicYesSpray,
impregnation
Airlaid,
wetlaid,
carded

Performance materials.
Inspired by nature.