OC-BioBinder™: Biobaserat bindemedel för nonwoven & teknisk textil.

Bindemedel används för att förbättra de mekaniska egenskaperna hos nonwoven och teknisk textil. Egenskaper som kan förbättras är torrstyrka, våtstyrka och dimensionsstabilitet med varierande grad av styvhet eller mjukhet. Vanliga bindemedel är ofta tillverkade av fossila plastpolymerer som etylvinylacetat (EVA) och akrylater.

OrganoClick har utvecklat det biobaserade bindemedlet OC-BioBinder™. Det baseras på biopolymerer från restströmmar inom livsmedelsindustrin, till exempel apelsinskal, räkskal och vetekli. Med hjälp av våra biobaserade bindemedel kan nonwoven och teknisk textil bli 100 % bionedbrytbara, giftfria och komposterbara. 

OC-BioBinder™ är vårt varumärke för biobaserat och 100 % nedbrytbart bindemedel, anpassade för olika nonwoven och specialpapper.

Produktsortiment

Vi erbjuder idag ett flertal olika bindemedel med olika mekaniska egenskaper. Våra bindemedel finns i varierande mjukhet (Tg), med olika grad av torr- och våtstyrka samt med hydrofil eller hydrofob karaktär. Vi har även bindemedel som förbättrar flamskyddet hos materialet. 

Olika viskositet

Bindemedlen har olika viskositet och innehåll och kan därför appliceras på nonwoven eller textilmaterial på olika sätt. Våra bindemedel är vattenbaserade och appliceras på materialet genom sprayimpregnering, doppimpregnering eller bestrykning. Efter appliceringen torkas och härdas det fiberbaserade materialet vid förhöjda temperaturer. 

Biologiskt nedbrytbara

Bindemedlen klassificeras som ”lätt biologiskt nedbrytbara” i enlighet med OECD 301A och kan användas för att producera 100 % biologiskt nedbrytbara och komposterbara nonwoven. Våra biobaserade bindemedel kan också användas på vävda textilier för att öka styvheten och förhindra slitage. Detta gör dem till exempel lämpliga för tillverkning av solskydd eller hemtextiler.

För olika nonwoven

Våra biobaserade och nedbrytbara bindemedel är idag anpassade för flera olika nonwoven och specialpapper såsom airlaid, wetlaid, spunlace, spunbond, carded och drylaid. Vi har bindemedel som kan användas för de flesta fibertyper som till exempel naturfiber från trä, bomull, viskos, hampa och pappersmassa. Vi har även komposterbara bindemedel som är anpassade för syntetiska fibrer som polyester, PLA, mineralfibrer, glasfibrer och blandade fibrer. Idag används våra bindemedel i bland annat servetter och bordsdukar av airlaid, jordbruksdukar från wetlaid, hygienprodukter från wetlaid samt i textila mellanlägg av stickad textil.

Längre ner finns en tabell som beskriver våra bindemedel och deras egenskaper, samt tekniska datablad för nerladdning.

Ellepot Organic 2.0 paper pot är en ekologisk odlingskruka för hållbar industriell odling av växter. Den är baserad på vårt biologiskt nedbrytbara bindemedel för nonwoven och utvecklad av oss tillsammans med Ellepot och Ahlstrom-Munksjö.

Helt fossilfria och 100 % komposterbara nonvowen-material.

Med vårt biobaserade bindemedel för nonvowen, är vi på OrganoClick involverade i slutfasen av flera olika utvecklingsprojekt tillsammans med våra kunder.

Duni är ett bra exempel. Under många år har vi arbetat med att utveckla ett bindemedel som kan användas för servetter och bordsdukar av airlaid. Under 2021 uppnådde vi de egenskaper som vi tillsammans strävade efter och Duni kunde lansera världens första fossilfria och 100 % komposterbara servett riktad mot restaurangbranschen. Flera produkter följer nu efter.

Tillsammans med Ellepot och Ahlstrom-Munksjö har vi under flera år samarbetat för att ta fram 100 % biobaserade och biologiskt nedbrytbara produkter för den industriella odlingsmarknaden. Organic 2.0 paper pot, som lanserades i början av 2022, är en helt organisk odlingskruka av nonwoven för att odla grödor i industriell skala. Den nya produkten har gjort det möjligt att komma in i segmentet för ekologisk odling, som förväntas växa exponentiellt under de kommande åren. Till skillnad från andra liknande odlingskrukor på marknaden innehåller inte Organic 2.0 paper pot någon dold plast, och tillför därför inga mikroplaster till jorden.

OC-BioBinder™
product
Softness
Stiffness
Dry
strength
Wet
strength
CharacterFire
protection
Application
method
Typical
applications
LilySoft++++HydrophilicNoSpray,
impregnation
Airlaid,
wetlaid,
carded
CloverMedium+++HydrophilicNoSpray,
impregnation
Airlaid,
wetlaid,
carded
PineStiff++++HydrophilicNoSpray,
impregnation
Airlaid,
wetlaid,
carded
OakVery stiff++++++HydrophilicNoSpray,
wetend
Wetlaid,
carded
LotusStiff+++++HydrophobicNoSpray,
impregnation
Wetlaid,
carded
OleaMedium++LipophobicNoSpray,
impregnation
Airlaid,
wetlaid,
carded
AshtreeMedium+++HydrophilicYesSpray,
impregnation
Airlaid,
wetlaid,
carded
Performance materials.
Inspired by nature.