Organisation

OrganoClick säljer sina produkter inom ett flertal områden där cellulosabaserade material används. Branscher där bolagets produkter finns är inom bygg & måleri, gör-det-själv marknaden, träindustrin, nonwoven- och pappersindustri, textilindustri och sport och mode. Verksamheten är baserat på detta indelat i fyra affärsområden: Funktionellt trä, Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter, Biokompositer samt Nonwoven & teknisk textil.

Schematisk översikt av företagsorganisationen.

Varje affärsområde fokuserar på sina marknader med egen säljorganisation som leds av en affärsområdeschef. Förutom de fyra olika affärsområdena har koncernen en central Operativ enhet med ansvar för all produktion, inköp och logistik. Den operativa enhetens verksamhet bedrivs primärt från koncernens fabrik i Täby. Koncernens Marknadsavdelning ansvarar för koncernens varumärken och stöttar de olika affärsområdena med marknadsföring. Vår FoU-enhet utvecklar koncernens samtliga produkter i vårt moderna labb i anslutning till vår fabrik och huvudkontor och vår Finans- och ekonomifunktion sköter all redovisning och rapportering. 

Våra affärsområden.

Gröna ytbehandlingar och underhållsprodukter:

Affärsområdet fokuserar på försäljning och marknadsföring av våra egna konsumentvarumärken OrganoWood®träskydd, BIOkleen® villa- och fastighetsunderhåll och OrganoTex® textilimpregnering samt skovård. Kunder är framför allt återförsäljare och affärsområdet har ca 500 återförsäljare inom bygg- och färgfackhandel samt ca 250 återförsäljare inom sport- och outdoorhandeln i Norden. Dessutom säljs produkterna via distributörer i bl.a. Nederländerna, UK, Sydkorea samt i Nordamerika.

Nonwowen och teknisk textil:

Inom affärsområdet Nonwoven & teknisk textil marknadsför och levererar OrganoClick egenutvecklade biobaserade bindemedel och hydrofoberingsprodukter till industriella tillverkare av nonwoven och teknisk textil. OrganoClicks biobaserade och biologiskt nedbrytbara bindemedel ersätter traditionella syntetiska plastbindemedel. Affärsområdets kunder kan därmed tillverka och leverera 100 % biobaserade och komposterbara nonwoven-material. 

Funktionellt trä:

Inom affärsområdet Funktionell trä marknadsförs industriellt kiselmodifierat virke under varumärket OrganoWood®. Produkterna säljs och marknadsförs av OrganoClicks delägda dotterbolag OrganoWood AB och tillverkas i samarbete med Bergs Timber som genomför träbehandlingen. Kunder är framför allt återförsäljare inom byggmaterialhandeln som säljer produkterna vidare till byggföretag och konsumenter. I Sverige har affärsområdet ca 250 återförsäljare inom byggvaruhandeln. Produkterna säljs även via distributörer i Norge, Finland, Tyskland, Österrike, Schweiz, UK, Italien, Baltikum och Sydkorea.

Biokompositer:

Inom affärsområdet Biokompositer erbjuds idag unika fibergjutna produkter av OrganoComp® till industriella kunder. OrganoClick har satt upp den första produktionslinan i världen som kan tillverka stora fibergjutna produkter. De första produkterna som utvecklats och som bolaget idag tillverkar och säljer är ämnen för begravningskistor och ljudabsorberande material för akustiska paneler.

Läs mer Om OrganoClick:

Performance materials.
Inspired by nature.