Produktion

0–1000 på 10 år!

2012 satte vi upp vår första produktion av våra gröna kemiska produkter i Arninge industriområde i Täby, norra Stockholm. Sedan dess har vi kontinuerligt byggt ut och idag tillverkar vi i 1 000-tonskala.

I produktionsanläggningen har vi både produktionslinjer för våra gröna kemiska produkter och för våra biokompositer. I den kemiska produktionen tillverkar vi flytande formuleringar och emulsioner. Biokompositmaterialen tillverkas genom användning av vår egenutvecklade och patenterade fibergjutningsmaskin som formar materialen under högt tryck och temperatur till tredimensionella föremål med avancerad design.

Vi levererar från 0,1 liter i flaskor till 37 000 liter i tankbil.

Anläggningens kapacitet är cirka 10 000 ton av flytande kemiska produkter per år. Vi har automatiska fyllningsmaskiner för våra konsumentprodukter som levereras på flaskor och dunkar mellan 0,1 – 5 liter. Våra industriella produkter levereras från 200 literstunnor till 1 000 liter IBC-containrar men även på bulk om upp till 37 000 liter i tankbil.  Att ha produktionen tillsammans med FoU och huvudkontor möjliggör snabb uppskalning och en snabb start när nya produkter ska produceras i full skala.

I samarbete med Bergs Timber Production AB produceras OrganoWood®-kiseltryckt virke. Med den senaste OrganoWood-tekniken kombineras inträngning av kisel med värme i världens största vakuumtork för virke. Produktionen sker i Nybro i södra Sverige där Bergs Timber har sin träbehandlingsanläggning som är den största i norra Europa med en årlig kapacitet för behandling av 250 000 m3 trä. 

Läs mer Om OrganoClick:

Performance materials.
Inspired by nature.