Kontakt

Adress

OrganoClick AB (publ)
Linjalvägen 9
SE-187 66 Täby
Sweden

Allmänna frågor

Kontaktpersoner nyckelfunktioner

VD OrganoClick
Mårten Hellberg, marten.hellberg@organoclick.com, +46 (0)8 684 001 10

Finanschef   
Jessica Sundborg, jessica.sundborg@organoclick.com, +46 (0)8 684 001 19

Affärsutvecklingschef 
Dan Blomstrand, dan.blomstrand@organoclick.com, +46 (0)8 684 501 18

Affärsområdeschef gröna ytbehandlingar och underhållsprodukter 
Peter Rydja, peter.rydja@organoclick.com, +46 (0)8 684 501 07

Försäljningschef OrganoTex
Susanne Karlsson, susanne.karlsson@organoclick.com, +46 (0)8 674 00 80

VD BIOkleen AB
Robert Weber, robert@biokleen.se, +46 (0)8 68 450 117

Forsknings- och utvecklingschef
Maria Wennman, maria.wennman@organoclick.com, +46 (0)8 684 001 15

Miljö- & Hållbarhetschef
Mattias Bodin, mattias.bodin@organoclick.com, +46 (0)8 684 501 26

Varumärkeschef
Sten Åkerblom, sten.akerblom@organoclick.com, +46 (0)8 68 400 112

Operativ chef  
Daniel Lund, daniel.lund@organoclick.com, +46 (0)8 684 50 122

Inköpare     
Johan Sjöberg, johan.sjoberg@organoclick.com,  +46 (0)8 674 00 80

VD OrganoWood AB
Jens Hamlin, jens.hamlin@organowood.com, +46 (0)8 674 00 80

Marknad och kommunikation OrganoWood
Amanda Svärd, amanda.svard@organowood.com, +46 (0)8 648 50 121

OrganoWood, övriga
Se www.organowood.com

Performance materials.
Inspired by nature.