Ledning

Mårten Hellberg VD OrganoClick
 • VD och medgrundare
 • Mårten Hellberg
 • Född 1980. VD och medgrundare sedan 2006.
  Utbildning: Civilingenjör i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet och ENS de Lyon i Frankrike. Ekonomi vid Stockholms universitet.
  Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Svenska Aerogel Holding AB.
  Utvalda historiska uppdrag: Tidigare flerfaldig svensk mästare i kanotslalom och med i svenska landslaget i 12 år. Medgrundare till X-brane Biopharma 2008.
  Innehav*: 7 701 695 aktier och 193 504 teckningsoptioner (privat och genom bolag).
Jessica Sundborg Finanschef OrganoClick
 • Finanschef
 • Jessica Sundborg
 • Född 1982. Finanschef sedan 2013.
  Utbildning: Civilekonom från Södertörns högskola
  Aktuella uppdrag: Inga uppdrag.
  Utvalda historiska uppdrag: Koncernredovisningschef på Avega Group, revision på Riksrevisionen och Deloitte.
  Innehav*: 205 000 aktier och 122 437 teckningsoptioner.
Dan Blomstrand Affärsområdeschef Biokompositer OrganoClick
 • Affärsutvecklingschef
 • Dan Blomstrand
 • Född 1980. Affärsutvecklingschef, anställd sedan 2016.
  Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik från Uppsala universitet, ekonomi och affärsutveckling vid Uppsala universitets entreprenörsskola.
  Aktuella uppdrag: Inga uppdrag.
  Utvalda historiska uppdrag: Affärsområdeschef Biokompositer OrganoClick, Affärsområdeschef Aerosol Scandinavia, Global Account Executive på Catalent Pharma Solutions.
  Innehav*: 154 000 aktier och 100 000 optioner.
Maria Wennman Forsknings- och utvecklingschef OrganoClick
 • Forsknings- och utvecklingschef
 • Maria Wennman, Ph.D.
 • Född 1985. Forsknings- och utvecklingschef, anställd sedan 2012.
  Utbildning: Doktorsexamen i Fiber och polymervetenskap från KTH.
  Aktuella uppdrag: Inga uppdrag.
  Utvalda historiska uppdrag: Utvecklingsingenjör och därefter projektledare OrganoClick med framför allt ansvar för utveckling av bolagets biobaserade bindemedel för nonwoven. Uppfinnare till 8 patentfamiljer och författare till 4 vetenskapliga artiklar.
  Innehav*: 36 246 aktier och 63 694 teckningsoptioner.
Daniel Lund Operativ chef OrganoClick
 • Operativ chef
 • Daniel Lund
 • Född 1975. Operativ chef sedan 2021.
  Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik från Luleå Tekniska Universitet.
  Aktuella uppdrag: Inga uppdrag.
  Utvalda historiska uppdrag: Operativ chef på Bactiguard, ledande positioner inom produktion och logistik inom Pfizer, Astra Zeneca och Medivir.
  Innehav*: 250 000 aktier och 193 504 teckningsoptioner.
Peter Rydja Affärsområdeschef Gröna ytbehandlingar och underhållsprodukter OrganoClick
 • Affärsområdeschef Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter
 • Peter Rydja
 • Född 1979. Affärsområdeschef Gröna ytbehandlingar & underhållsprodukter sedan 2021.
  Utbildning: Civilekonom samt högskoleingenjör i elektroteknik från Mälardalens Universitet.
  Aktuella uppdrag: Inga uppdrag.
  Utvalda historiska uppdrag: VD för Gateau AB, finansdirektör för Fazer brands.
  Innehav*: 40 000 aktier och 100 000 teckningsoptioner.
Sten Åkerblom Varumärkeschef OrganoClick
 • Brand Manager
 • Sten Åkerblom
 • Född 1965. Brand manager sedan 2021.
  Utbildning: Utbildad miljövetare vid Umeå Universitet och examen från RMI Berghs i reklam och marknadsföring.
  Aktuella uppdrag: Inga uppdrag.
  Utvalda historiska uppdrag: Partner, Art Director och varumärkesstrateg på flera reklambyråer, senast BerntzonBylund/HH Group.
  Innehav*: 40 370 aktier och 138 361 optioner.
Mattias Bodin Miljö- & Hållbarhetschef OrganoClick
 • Miljö- & Hållbarhetschef
 • Mattias Bodin
 • Född 1976. Miljö- och hållbarhetschef sedan 2022.
  Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik från KTH i Stockholm.
  Aktuella uppdrag: Inga uppdrag.
  Utvalda historiska uppdrag: Innovationsledare H&M Group, chef produktlagstiftning och efterlevnad H&M Group.
  Innehav*: 41 000 aktier och 68 000 teckningsoptioner.

*Aktieinnehav inklusive närstående, fysiska och juridiska personers innehav. Aktieinnehav angivet per den 31 december 2023.

Läs mer Om OrganoClick:

Performance materials.
Inspired by nature.