Ledning

 • VD och medgrundare
 • Mårten Hellberg
 • Mårten Hellberg har en Civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik från Uppsala universitet och en kandidatexamen i ekonomi från Stockholms universitet. Han är en av grundarna av OrganoClick och har varit bolagets verkställande direktör sedan starten 2006. Han har tidigare arbetat inom life science-branschen och har också haft en aktiv karriär inom kanot där han var medlem i svenska kanotlandslaget under 12 år. Han är styrelseledamot i OrganoWood AB och Svenska Aerogel AB. Aktieinnehav: 7 375 427 aktier (privat och genom bolag)
 • Finanschef
 • Jessica Sundborg
 • Jessica Sundborg har en civilekonomexamen från Södertörns Högskola och har lång erfarenhet från olika befattningar inom finans och ekonomi. Innan hon började på OrganoClick var hon koncernredovisningschef för det då börsnoterade företaget Avega Group. Tidigare har hon arbetat på Deloitte och vid Riksrevisionen. Jessica började på OrganoClick 2013. Aktieinnehav: 150 000 aktier.
 • Affärsområdeschef Biokompositer
 • Dan Blomstrand
 • Dan Blomstrand har en Civilingenjörsexamen i kemiteknik från Uppsala universitet och Uppsala entreprenörsskola. Innan han började på OrganoClick har han arbetat som affärsenhetschef – pharma på Aerosol Scandinavia och som Global Account Executive på Catalent Pharma Solutions. Dan började på OrganoClick 2016. Aktieinnehav: 111 000 aktier
 • Forsknings- och utvecklingschef
 • Maria Wennman
 • Maria Wennman har en Masterexamen i molekylär vetenskap och teknik med fokus på polymerkemi från Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Hon började på OrganoClick 2012 och har arbetat i olika positioner sedan dess, bland annat som utvecklingsingenjör med ansvar för utveckling av OrganoClicks biobaserade bindemedel, och som projektledare för OrganoClicks kundutvecklingsprojekt. Maria är uppfinnare av fyra patent inom OrganoClicks biobaserade bindemedelsteknik. Aktieinnehav: 14 735 aktier
 • Operativ chef
 • Daniel Lund
 • Daniel har mångårig erfarenhet från ledande positioner på ett flertal företag inom Life Science däribland AstraZeneca, Medivir, Pfizer och nu senast Bactiguard. Arbetslivet har givit honom bred erfarenhet inom produktionsteknik och supply chain management. Daniel har en kemiteknisk bakgrund med inriktning mot bioteknik och är civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet. Aktieinnehav: 60 000 aktier
 • VP Green coatings & maintenance products
 • Peter Rydja
 • Peter Rydja har en civilekonomexamen och en högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi med inriktning elektroteknik. Han har lång erfarenhet av försäljning av konsumentprodukter och att leda ett tillväxtbolag. Innan OrganoClick var Peter VD för Gateau, en nordisk snabbväxande bagerikedja i premiumsegmentet. Han har haft flera ledande befattningar inom Fazer Group både som VD samt finanschef. Därtill har han erfarenhet från olika finansroller inom Spendrups, Hilton Food Group samt Volvo. Aktieinnehav 21 000 aktier.
 • Brand Manager
 • Sten Åkerblom
 • Sten har mer än 25 års erfarenhet från reklam och kommunikationsbranschen som art- och creative director samt varumärkesstrateg. Han har haft ledande befattningar på några av Sveriges mest välkända reklambyråer, bland annat Manne&Co, Grey Sthlm och nu senast BerntzonBylund där han även var partner. Sten har också en bakgrund inom miljö och har studerat miljöfrågor vid Umeå Universitet. Aktieinnehav: 12 000 aktier.

Läs mer Om OrganoClick:

Performance materials.
Inspired by nature.