Ledning

 • VD och medgrundare
 • Mårten Hellberg
 • Mårten Hellberg har en Civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik från Uppsala universitet och en kandidatexamen i ekonomi från Stockholms universitet. Han är en av grundarna av OrganoClick och har varit bolagets verkställande direktör sedan starten 2006. Han har tidigare arbetat inom life science-branschen och har också haft en aktiv karriär inom kanot där han var medlem i svenska kanotlandslaget under 12 år. Han är styrelseledamot i OrganoWood AB och Svenska Aerogel AB. Aktieinnehav: 7 643 453 aktier och 193 504 optioner (privat och genom bolag).
 • Finanschef
 • Jessica Sundborg
 • Jessica Sundborg har en civilekonomexamen från Södertörns Högskola och har lång erfarenhet från olika befattningar inom finans och ekonomi. Innan hon började på OrganoClick var hon koncernredovisningschef för det då börsnoterade företaget Avega Group. Tidigare har hon arbetat på Deloitte och vid Riksrevisionen. Jessica började på OrganoClick 2013. Aktieinnehav: 205 000 aktier och 122 437 optioner.
 • Affärsområdeschef Biokompositer
 • Dan Blomstrand
 • Dan Blomstrand har en Civilingenjörsexamen i kemiteknik från Uppsala universitet och Uppsala entreprenörsskola. Innan han började på OrganoClick har han arbetat som affärsenhetschef – pharma på Aerosol Scandinavia och som Global Account Executive på Catalent Pharma Solutions. Dan började på OrganoClick 2016. Aktieinnehav: 154 000 aktier och 100 000 optioner.
 • Forsknings- och utvecklingschef
 • Maria Wennman
 • Maria Wennman har en Masterexamen i molekylär vetenskap och teknik med fokus på polymerkemi från Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Hon började på OrganoClick 2012 och har arbetat i olika positioner sedan dess, bland annat som utvecklingsingenjör med ansvar för utveckling av OrganoClicks biobaserade bindemedel, och som projektledare för OrganoClicks kundutvecklingsprojekt. Maria är uppfinnare av 6 patent inom OrganoClicks biobaserade bindemedelsteknik. Aktieinnehav: 36 246 aktier och 63 694 optioner.
 • Operativ chef
 • Daniel Lund
 • Daniel har mångårig erfarenhet från ledande positioner på ett flertal företag inom Life Science däribland AstraZeneca, Medivir, Pfizer och nu senast som Operativ chef för Bactiguard. Arbetslivet har givit honom bred erfarenhet inom produktionsteknik och supply chain management. Daniel har en kemiteknisk bakgrund med inriktning mot bioteknik och är civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet. Aktieinnehav: 250 000 aktier och 193 504 optioner.
 • Affärsområdeschef Gröna ytbehandlingar och underhållsprodukter
 • Peter Rydja
 • Peter Rydja har en civilekonomexamen och en högskoleingenjörsexamen i industriell ekonomi med inriktning elektroteknik. Han har lång erfarenhet av försäljning av konsumentprodukter och att leda ett tillväxtbolag. Innan OrganoClick var Peter VD för Gateau, en nordisk snabbväxande bagerikedja i premiumsegmentet som är en del av Fazer-gruppen. Han har haft flera ledande befattningar inom Fazer Group både som VD för dotterbolaget Gateau samt finanschef för Fazer brands Sweden. Därtill har han erfarenhet från olika finansroller inom Spendrups, Hilton Food Group samt Volvo. Aktieinnehav 30 000 aktier och 100 000 optioner.
 • Brand Manager
 • Sten Åkerblom
 • Sten har mer än 25 års erfarenhet från reklam och kommunikationsbranschen som art- och creative director samt varumärkesstrateg. Han har haft ledande befattningar på några av Sveriges mest välkända reklambyråer, bland annat Manne&Co, Grey Sthlm och nu senast BerntzonBylund där han även var partner. Sten har också en bakgrund inom miljö och har studerat miljöfrågor vid Umeå Universitet. Aktieinnehav: 35 000 aktier och 138 361 optioner.
 • Miljö- & Hållbarhetschef
 • Mattias Bodin
 • Mattias Bodin har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från KTH i Stockholm. Han har under de senaste 20 åren arbetat inom H&M-gruppen inom olika roller relaterade till miljö, innovation och kemikalieregulatoriska frågor. Han har bl.a. jobbat som H&M-gruppens hållbarhetsexpert avseende material och kemikalier, drivit och utvecklat H&Mgruppens kvalitetslabb i Bangladesh samt skapat och byggt upp H&M-gruppens Circular Innovation Lab. Mattias började sin position som Miljö- och hållbarhetschef hos OrganoClick 2022. Aktieinnehav: 40 000 aktier. Teckningsoptioner: 68 000 st.

Läs mer Om OrganoClick:

Performance materials.
Inspired by nature.