Styrelse

 • Ordförande
 • Jan Johansson
 • Jan Johansson är en industrialist med stor internationell erfarenhet. Efter att ha avlagt en jur kand vid Stockholms universitet har han haft ledande uppdrag inom Shell-koncernen som chefsjurist för Shell International Petroleum och som affärsområdeschef för Svenska Shell. Därefter hade Jan rollen som Executive Vice President på Vattenfall innan han blev VD och koncernchef på Boliden år 2000. 2007-2015 var Jan därefter VD och koncernchef på SCA. Jan är idag styrelseordförande för Serneke Group AB, vice ordförande för kinesiska Vinda och ledamot i OptiGroup AB och Kährs Holding AB. Aktieinnehav: 166 666 aktier. Jan Johansson är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.
 • Styrelsemedlem
 • Charlotte Karlberg
 • Sedan 2017 arbetar Charlotte Karlberg som CTO för Alimak Group AB, ett bolag ledande inom hisslösningar. Innan Charlotte kom till Alimak Group var hon generaldirektör för Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, mellan 2009 och 2017 och har haft olika ledande befattningar inom FoU och teknik i ABB mellan 1995 och 2009. Charlotte är för närvarande styrelseordförande för HMS AB och ordförande för några nationella FoU-program. Charlotte har en doktorsexamen i kemiteknik från Lunds universitet. Aktieinnehav: 70 000 aktier. Charlotte Karlberg är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.
 • Styrelsemedlem
 • Håkan Gustavson
 • Håkan Gustavson är rådgivare på Beijer Holding AB.Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har därefter haft positioner som CFO/COO för MEC, ENEA och Niscayah innan han började på Beijerinvest 2013. Håkan är styrelseledamot i E. Öhman J: or fonder AB, Sturebadet Holding AB och flera dotterbolag inom Wall/Beijergruppen. Aktieinnehav: 273 000 aktier. Håkan Gustavson representerar Wall/ Beijergruppen (Beijer Ventures AB och Beijer-stiftelser) som tillsammans innehar 12 197 407 aktier.
 • Styrelsemedlem
 • Malin Bugge
 • Malin Bugge är CSO – Strategichef och managing partner på Kurppa Hosk – ett ledande varumärkeskonsultföretag, delägt av Altor. Malin har mer än 20 års erfarenhet av att lösa komplexa affärs- och varumärkesproblem för företag i olika branscher. Både som strategikonsult, vid byråer som Differ, Essen International och Volt, och som Brand & Marketing Manager för det multinationella parkeringsföretaget Q-Park. Malin har en magisterexamen i Business & Marketing från Stockholms universitet och examen från IHR. Aktieinnehav: 15 000 aktier. Malin Bugge är oberoende i förhållande till företaget och dess större aktieägare.
 • Styrelsemedlem
 • Claes Göran Beckeman
 • Claes-Göran Beckeman är civilingenjör i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola. Han har varit teknisk direktör vid Tetra Pak och Tetra Laval, teknisk direktör och inköpschef inom affärsområdet personliga hygienprodukter på SCA. Claes-Göran är idag styrelseledamot i bl.a Cellcomb AB och OrganoWood AB samt medlem i Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin. Aktieinnehav: 689 316 aktier (genom bolag). Claes-Göran Beckeman är oberoende i förhållande till företaget och dess största aktieägare.

Läs mer Om OrganoClick:

Performance materials.
Inspired by nature.