Styrelse

Jan Johansson Ordförande i styrelsen för OrganoClick
 • Ordförande
 • Jan Johansson
 • Född 1954. Styrelseordförande sedan 2016.
  Utbildning: Jur kand Stockholms universitet.
  Aktuella uppdrag: Styrelseordförande Serneke Group AB, Midsummer AB och Novedo Holding AB, vice ordförande kinesiska Vinda och ledamot i Kährs Holding AB.
  Utvalda historiska uppdrag: VD och koncernchef på SCA, VD och koncernchef på Boliden, Executive Vice President på Vattenfall.
  Innehav*: 216 666 aktier. Jan Johansson är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.
Charlotte Karlberg Styrelsemedlem OrganoClick
 • Styrelsemedlem
 • Charlotte Karlberg Ph.D.
 • Född 1963. Styrelseledamot sedan 2020.
  Utbildning: Doktorsexamen i kemiteknik Lunds universitet.
  Aktuella uppdrag: CTO för Alimak Group AB. Styrelseordförande för HMS AB och Avassa AB samt ordförande för ett antal nationella FoU-program.
  Utvalda historiska uppdrag: Generaldirektör för Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, olika ledande befattningar inom FoU och teknik i ABB.
  Innehav*: 70 000 aktier. Charlotte Karlberg är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.
Håkan Gustavson Styrelsemedlem OrganoClick
 • Styrelsemedlem
 • Håkan Gustavson
 • Född 1958. Styrelseledamot sedan 2016.
  Utbildning: Civilekonomexamen Handelshögskolan i Stockholm.
  Aktuella uppdrag: Rådgivare på Beijer Holding AB. Styrelseledamot i Sturebadet Holding AB och flera bolag inom Wall/Beijergruppen.
  Utvalda historiska uppdrag: CFO/COO för Niscayah, Enea och MEC.
  Innehav*: 440 000 aktier. Håkan Gustavson representerar Wall/ Beijergruppen (Beijer Ventures AB och Anders Wall Stiftelser) som tillsammans innehar 12 197 407 aktier.
Chatarina Schneider Styrelsemedlem OrganoClick
 • Styrelsemedlem
 • Chatarina Schneider
 • Född 1963. Styrelseledamot sedan 2023.
  Utbildning: Kandidatexamen i Kemi från Linköpings universitet
  Aktuella uppdrag: VD på KRAHN Nordics AB, styrelseordförande i Jovitech Invest AB och Swedish Algae Factory AB samt styrelseledamot i KRAHN Nordics AB, I-Tech AB, BoTo Förvaltning AB, Svenska Aerogel AB och Dive Madhouse AB.
  Utvalda historiska uppdrag: Har under 25 år arbetat för kemikoncernen AkzoNobel i olika ledande befattningar inom företagsledning, försäljning och marknad.
  Innehav*: 45 970 aktier. Chatarina Schneider är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.
Johan Magnusson, CEO of Kährs Group, member of the board OrganoClick
 • Styrelsemedlem
 • Johan Magnusson
 • Födelseår: 1963. Styrelseledamot sedan 2024.
  Utbildning: MSc i Business Administration från Växjö Universitet
  Aktuella uppdrag: VD och Koncernchef för Kährs Group
  Utvalda historiska uppdrag: Managing Director på Owens Corning, Senior Vice President för Paroc Technical Insulation och har tidigare haft seniora roller på Assa Abloy, Ruukki, Swedoor och Hilding Anders.
  Innehav*: 0 aktier. Johan Magnusson är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

*Aktieinnehav inklusive närstående, fysiska och juridiska personers innehav. Aktieinnehav angivet per den 31 december 2023.

Läs mer Om OrganoClick:

Performance materials.
Inspired by nature.