Kontakt investor relations

Den huvudsakliga uppgiften för OrganoClicks Investor Relations är att förse investerare och kapitalmarknaden med korrekt, relevant och aktuell information som underlättar en förståelse av OrganoClicks verksamhet.

Kontakta Investor Relations för mer information:

Mårten Hellberg, CEO OrganoClick AB
+46 (0) 8 684 001 10
marten.hellberg@organoclick.com 

Performance materials.
Inspired by nature.