Företagsbeskrivning

Företagsbeskrivning

OrganoClick AB (publ) Företagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Growth Market den 16 februari 2015.

Company Description OrganoClick AB (publ) Download icon
Performance materials.
Inspired by nature.