Företagsbeskrivning

OrganoClick AB (publ) 

Företagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Growth Market den 16 februari 2015.

Performance materials.
Inspired by nature.