Historia

Framtidssäkrad: Micropowers prisbelönta batterifabrik från 2021. Byggd med fasad av OrganoWood kiseltryckt virke. Ritat av Arkitektbolaget. Foto Patrik Sundström, Bläck & Co.

Forskning, forskning, forskning. Sen kom genombrottet.

Grunden för OrganoClick lades redan under 1990-talet när professor Armando Córdova och docenten Jonas Hafrén var doktorander vid Kungliga tekniska högskolan och forskningsinstitutet STFI-Packforsk (nuvarande RISE). Armando studerade enzymatisk modifiering av cellulosa medan Jonas studerade fiberstruktur och morfologi. Efter doktorandarbete vid SCRIPPS-institutet i USA där Armando arbetade med organokatalys, inledde han ett samarbete med Jonas som forskat i Frankrike och tog sig an uppgiften att utveckla en metod för att modifiera biofibrer. 10 år senare kom genombrottet och 2004 lämnades OrganoClicks första patent in. År 2006 gick Armando och Jonas samman med innovationsföretaget Serendipity Innovations och entreprenören Mårten Hellberg och grundade OrganoClick AB.

2006. OrganoClick grundas. 

OrganoClick grundas av Armando Cordova, Jonas Hafrén, Mårten Hellberg och Serendipity Innovations. Mårten Hellberg utses till VD.

Anders Wall investerar i OrganoClick 2008.

2007–2011. Kundsamarbeten, produktutveckling, första investeraren och innovationspriser.

2007 inleds samarbeten med ett flertal industrikunder för att utveckla produkter baserade på vår teknik. Ett tiotal projekt inleds tillsammans med olika industrikunder som verkar inom cellulosarelaterade branscher som trä, papper, nonwoven och textil. Tre av dessa projekt leder efter många års produktutveckling fram till bolagets nuvarande produktportfölj bestående av OrganoWood® träskydd, OrganoTex® textilimpregnering, OC-BioBinder™ – bindemedel för nonwoven. Bolaget flyttar 2008 till sina första egna lokaler vid Teknikhöjden bredvid KTH i Stockholm där ett första mindre labb sätts upp.

Den svenska investeraren Anders Wall (genom Beijerinvest AB), TetraPaks tidigare VD och koncernchef Bertil Hagman och TetraPak och SCA Hygiene Products före detta tekniske direktör Claes-Göran Beckeman blir OrganoClicks första investerare och går in i bolagets styrelse. 

OrganoClick tilldelas pris från kung Carl XVI Gustafs 50-årsjubileumsfond för vetenskap, teknik och miljö.

OrganoClick får stor uppmärksamhet för sin gröna kemiska teknik och vinner ett flertal priser, bland annat tilldelas pris från kung Carl XVI Gustafs 50-årsjubileumsfond för vetenskap, teknik och miljö. Bolagets utses även till Sveriges mest lovande nystartade företag 2008 genom att vinna tävlingen ”Innovation & Technology Award”. OrganoClicks teknologi utnämndes till Sveriges bästa miljöinnovation 2008 genom att vinna tävlingen ”Miljöinnovation”

2010 slutförs utvecklingen av bolagets nya träskyddsteknik baserad på kisel, med syfte att ersätta tungmetaller som används vid dagens tryckimpregnering av trä. Produktföretaget OrganoWood AB grundas tillsammans med investeringsbolaget Kvigos (OrganoClick 60 % / Kvigos 40 %) för att starta försäljning och marknadsföring av den nya träskyddstekniken utvecklad av OrganoClick. Ett samarbete inleds med Bergs Timber Bitus (Nordens största tryckimpregneringsbolag) för att industrialisera produkten.

Vår allra första produkt, OrganoWood Träskydd, som lanserad 2011.

2011–2015. Försäljning och tillverkning inleds.

2011 flyttar bolaget sin verksamhet till Täby norr om Stockholm där en första mindre produktionsenhet sätts tillsammans med ett nytt FoU-labb och kontor. OrganoClick inleder tillverkning av sin första träskyddsprodukt OrganoWood®träskydd som säljs som konsumentprodukt via byggvarukedjan XL-BYGG som blir bolagets första kund. 

2012 lanseras OrganoWood®-modifierat trä som tillverkas tillsammans med Bergs Timber Bitus i Nybro. Förutom XL-BYGG, tecknar OrganoWood återförsäljaravtal med Optimera, en svensk byggvarukedja som ingår i St. Gobain Distribution, Bygma-gruppen och 2013 K-rauta. OrganoWood börjar bygga upp en första säljorganisation som börjar bearbeta de svenska, finska och norska byggmarknaderna. OrganoWood vinner även flera prestigefyllda kontrakt med byggföretag inklusive svenska Skanska, NCC, PEAB och JM. 2014 utses även OrganoWood till ”årets hetaste byggmaterial” genom att vinna Nordbyggs guldmedalj på Nordens största professionella byggmässa

Utveckling och tester av första version OC-BioBinder™ 2012.

Förutom OrganoWood har ett flertal andra produkter börjat ta form baserat på de industriella projekt som startats 2007-2008. OrganoClick lanserar 2012 sin första version av OC-BioBinder™, ett nytt biobaserat bindemedel för nonwoven och teknisk textil. Det svenska textilföretaget Almedahls blir den första kunden när de lanserar en biobaserad och biologiskt nedbrytbar rullgardin med OC-BioBinder som bindemedel.  

Samma år lanseras även OC-AquaSil™, en ny fluorkarbonfri vattenavvisande teknik för textilier, trä och papper. För textilindustrin marknadsförs denna teknik som OrganoTex®. OrganoTex® väljs även 2013 till ett av de mest intressanta nya materialen på ISPO I München, världens största utomhus- och sportproduktmässa. 2015 blir FilippaK det första svenska varumärke som lanserar en kappa impregnerad med OrganoTex. Samarbeten inleds även med flera andra sport- och outdoorvarumärken.

2012 inleds även ett samarbete med Nordens ledande tillverkare av begravningskistor, Fredahl Rydéns för att utveckla en 100 % biobaserad begravningskista i biokomposit. OrganoClick och Fredahl Rydéns får EU-finansiering genom miljöinnovationsprogrammet Eco-Innovation för att utveckla ett nytt biokompositmaterial och en begravningskista tillverkad i materialet. För tillverkningen behöver även en helt ny produktionsteknik för fibergjutning utvecklas. 2014 börjar denna nya produktionslinje att byggas upp i nya produktionslokaler i Täby. Utvecklingsprojektet pågår i totalt 7 år och 2019 lanseras världens första fibergjutna begravningskista i OrganoClicks biokompositmaterial OrganoComp®.

Notering för OrganoClick på Nasdaq 2015.

2015–2020. Expansion, industrialisering och börsnotering.

2014, tre år efter försäljningsstart omsätter OrganoClick-koncernen 20 miljoner kr. För att kunna fortsätta expansionen behövs en större produktionsanläggning. Uppbyggnaden av en större produktionsanläggning om 4 000 m2 i Arninge industriområde inleds 2014 med kapacitet om 10 000 m3 kemiformulering och en ny produktionslina för tillverkning av fibergjutna biokompositer. För att finansiera den nya anläggningen samt för att utöka försäljnings- och marknadsföringen noteras OrganoClick 2015 på NASDAQ First North tar in 75 miljoner kronor i kapital.  

Intresset för miljöteknik har nu ökat markant efter klimatkonferensen i Paris 2015 där OrganoClick utses till ett Sustainia100-företag som ett av de 100 mest hållbara teknikbolagen globalt. 2017 väljs även OrganoClick in till programmet Unreasonable Goals som syftar till att påskynda lösningen av FN: s 17 hållbarhetsmål. 

Följande år expanderar bolaget snabbt där bl.a. OrganoWood lanseras i Storbritannien, Irland och Danmark. 2016 förvärvar även OrganoClick bolaget Biokleen Miljökemi AB och lägger till en produktportfölj bestående av hållbara kemiska produkter för underhåll av villor och fastigheter som kompletterar OrganoWoods träskyddssystem. 2019 lanserar Fredahl Rydéns begravningskistan Saga tillverkad i bolaget biokomposit OrganoComp. Därefter lanserar Baux en ljudabsorberande akustisk panel i OrganoComp. Den snabba expansionen gör att OrganoClick 2017 utses av Affärsvärlden och Deloitte till ett Technology Fast50-företag som listar Sveriges 50 snabbast växande teknikföretag.

Världens största vacuumtork för virke installaras 2021 för att klara efterfrågan på OrganoWood kiseltryckt virke.

Parallellt med försäljningsexpansionen av OrganoWood pågår flera utvecklingsprojekt med stora nonwoven-tillverkare avseende OrganoClicks biobaserade bindemedel. Syftet för nonwoventillverkarna är att ersätta sina nuvarande plastbindemedel i nonwovenmaterialen och därmed få 100 % biobaserade, bionedbrytbara och plastfria nonwoven-material. 2018 lanserar de två första nonwoven-tillverkarna eko-produkter baserade på OrganoClicks bindemedel. 

Under 2018 lanserar även EU sitt nya plastdirektiv med syfte att fasa ut plast från engångsprodukter för konsumenter. Detta ökar intresset i OrganoClicks biobaserade bindemedel markant. Flera nya projekt inleds med världens ledande nonwoventillverkare. Det första stora avtal som tecknas blir i början av 2021 med Duni som därmed fasar ut plastbindemedel från deras premiumservetter. 

Intresset för bolagets textilimpregnering OrganoTex har även ökat under åren från västerländska outdoor-varumärken. Men i.o.m. att nästan all produktion sker i Kina är försäljningsarbetet och den industriella implementeringen utmanande. Bolaget utvecklar därför även en återimpregneringsprodukt som kan användas på kläder av konsument eller professionella textilimpregneringsbolag. En produkt för som sprayas på och en som används i tvättmaskin lanseras 2018 via friluftskedjan Naturkompaniet. Tillväxten blir snabb och på enbart 2 år har bolaget fått 150 återförsäljare. Produktfamiljen byggs ut med tvättmedel för sporttextil och skovård. En internationell expansion till övriga Norden inleds 2020 följt av Centraleuropa.

OrgonClick presenterar världens första fossilfria hemkomposterbara servett på nonwoven-mässan Index i Geneve 2021.

Under åren 2015-2020 ökar bolaget sin omsättning med mer än 200 % från 30 miljoner kr till nästan 100 miljoner kr. Organisationen byggs ut från ca 20 till 50 stycken medarbetare. 2021 exporterar koncernen sina produkter till mer än 15 länder och tillverkar flera tusen ton gröna kemiska produkter. Bolaget är nu organiserat i fyra affärsområden med en central produktionsenhet. Då intresset för bolagets produkter nu växer kraftigt tas beslut om att fördubbla kapaciteten i anläggningen till 20 000 ton. Framtiden ser grön ut, det måste den göra!       

Läs mer Om OrganoClick:

Performance materials.
Inspired by nature.