Från naturen. Till framtiden.

Grön teknik, utvecklad från naturens egen kemi.

Varje dag drivs vi av vår passion att utveckla ny grön teknik och nya innovationer som ersätter plaster och giftiga kemikalier. Våra tekniker baseras alla på så kallad biomimetik, att imitera naturens smarta lösningar. På så sätt har vi sedan 2006 kunnat skapa miljövänliga och nedbrytbara kemiska alternativ till ett flertal fossila plaster och giftiga kemikalier. Ämnen som annars skulle förstöra vår miljö, bidra till koldioxidutsläpp och minska den biologiska mångfalden. Resultatet av vår forskning är hittills 18 patent, en växande skara varumärken, och möjlighet för företag, industri och konsumenter att bidra till en hållbar framtid.

Vi ”klickar” på.

OrganoClick-tekniken går ut på att efterlikna hur naturen själv har löst olika funktionella problem. Med hjälp av organokatalys, som 2021 belönades med Nobelpriset i kemi, ”klickar” vi på molekyler med olika egenskaper till cellulosafibern i exempelvis trä, textil, nonwoven, papper eller andra cellulosabaserade material. Resultatet blir 100 % biologiskt nedbrytbara och miljövänliga produkter med teknisk prestanda och funktion i framkant.

Vi designar nya funktionella material genom att först studera vilka molekyler och biopolymerer som skapar olika funktioner i naturen. OrganoClick-tekniken används därefter för att modifiera cellulosafibern och kan därmed appliceras på ett stort antal fiberbaserade material. Vår gröna teknik och gröna kemi gör det möjligt att skapa en effektiv och miljövänlig vattenavvisning för textiler, biobaserade bindemedel istället för plastbindemedel i nonwoven, vatten- och fettbarriärer för pappersförpackningar, giftfritt träskydd mot röta och eld och biokompositmaterial som är lätta, formbara, och 100 % nedbrytbara.

Idétorka? Kanske släpper det om du testar att skissa ner dina tankar på världens första fossilfria premiumservett. Formeln här är en utveckling av den grundformel som ritades upp allra först (kanske just på en servett) och som vi utgår från i alla våra innovationer, t ex för idén att göra en premiumservett med en helt grön insida.

Räkskal, apelsinskal och annat high-tech. 

Med våra naturinspirerande lösningar, där vi till exempel har studerat strukturerna hos apelsinskal, lotusblommor och räkskal, har har vi tills idag tagit fram 18 patent och från dem utvecklat en mängd förnybara produkter, både för industrin men också för dig som konsument. Till exempel kan du köpa vår 100 % biologiskt nedbrytbara textilimpregnering OrganoTex hos flera stora sport- och outdoorbutiker i Norden, och vårt innovativa kiselbaserade träskyddssytem OrganoWood hos bygg- och färgfackhandeln i flera länder.

Made Green Inside by OrganoClick är vår symbol för produkter och material med en grön insida, gjorda av 100 % biologiska råvaror och som är 100 % biologiskt nedbrytbara.

Made Green Inside by OrganoClick.

Med vår teknik ersätter vi fossila plaster, cancerframkallande gifter och farliga tungmetaller i en mängd produkter och material och ger dem en grön insida – Made Green Inside. De är ofta dolda plaster och gifter som många inte ens vet att de annars finns där. Till exempel ersätter vi PFAS i textilimpregneringar och pappersförpackningar med våra biobaserade och bionedbrytbara vatten- och fettavvisande produkter. Med vårt kiselbaserade träskydd ersätter vi giftiga tungmetaller i träimpregnering. Och med restprodukter från livsmedelsindustrin tillverkar vi våra biobaserade bindemedel som ersätter plastbindemedel i nonwoven. Dessutom, med hjälp av våra produkter och lösningar, kan planeten besparas 20 miljoner ton koldioxid, enligt Världsnaturfonden – WWF. Varje år.

Våra produkter har genomgått miljarder år av tester.

OrganoClick grundades med en vision om en hållbar framtid utan plaster och gifter, samt en insikt om att de bästa lösningarna på många av världens miljöproblem redan fanns omkring oss i naturen. Utmaningen var att hitta dem och använda dem på rätt sätt. Sedan dess forskar vi därför envist efter nya gröna innovationer, alla inspirerad av naturen. Vi har studerat egenskaper som trädens mekaniska styrka, styvheten och hårdheten hos krabbskal, vattenavvisningen hos växternas blad och de flamskyddande egenskaperna hos vissa grässorter. Vi har förfinat och anpassat dessa, och använt den gröna kemin i våra produkter. Miljoner år av evolution är helt klart den mest pålitliga testpatrullen. Från och med nu även en naturlig del av en modern grön ekonomi.

Performance materials.
Inspired by nature.