Produkter designade för en hållbar framtid.

Fyra produktområden. Sex varumärken. Och en stor mängd miljömärkta produkter.

Med våra innovativa gröna kemiska tekniker har vi utvecklat miljösmarta produkter inom fyra huvudområden: textilimpregnering, bindemedel för nonwoven och teknisk textil, biokompositer och produkter för träskydd och underhåll av trä. Utifrån våra 18 patent, som alla har alla sitt ursprung i vår unika teknik att imitera naturens smarta lösningar, har vi idag ett antal egna starka varumärken mot konsument och industri, samt en stor mängd miljövänliga och miljömärkta produkter vilka säljs på ett 20-tal marknader i Europa, Nordamerika och Asien.

Bättre för miljön, bättre prestanda.

Att komma till rätta med industrins miljöpåverkan handlar i våra ögon om att ersätta miljöförstörande produkter med nedbrytbara och hållbara alternativ. Utan att tumma på prestandan.

Tillsammans med våra industrikunder, distributionspartners och återförsäljare möjliggör vi omställningen till en hållbar framtid genom att ersätta fossil plast och giftiga kemikalier med förnyelsebara alternativ. Dessutom erbjuder vi produkter som underhåller och förlänger livslängden på fiberbaserade material, exempelvis textil, nonwoven, trä och biokomposit. 

 

Våra varumärken:

Vi har flera varumärken och ett stort antal miljövänliga konsumentprodukter som finns ute i bygg- och färgfackhandeln samt i sport- och outdoorhandeln i Sverige, Norden och många andra länder i Europa och övriga världen. Vi har även en mängd produkter riktade till industrikunder. Produktsortiment inkluderar:

OrganoTex®: En biologiskt nedbrytbar, vattenavvisande teknik (DWR) och textilimpregnering som ger vattenavvisning till textila produkter. Säljs både till industri och som konsumentprodukt.

OrganoWood®: En träskyddsteknik och träskyddsmedel som ger trä förbättrad hållbarhet mot röta och eld. Säljs både till industri och som konsumentprodukt.

OrganoComp®: En 100 % biobaserad, plastfri och nedbrytbar biokomposit. Används för att göra 3D-formade föremål som ersätter hårda plastmaterial som polypropylen. Används av industrikunder för att ersätta fossila material och minska materialåtgång.

BIOkleen®: Konsumentprodukter med ett brett sortiment av underhålls- och rengöringsprodukter för trä, fasad, tak, altan med mera.

OC-BioBinder™: Ett 100 % biobaserat, plastfritt och nedbrytbart bindemedel som används av industrikunder som ersättning för plastbindemedel i nonwoven och teknisk textil. 

OC-AquaSil™Tex: Biologiskt nedbrytbara hydrofoberingsprodukt som används för att ersätta PFAS i nonwoven, specialpapper och teknisk textil och skapar en effektiv vattenavvisning utan att använda långlivade, giftiga ämnen.

Performance materials.
Inspired by nature.