Träskydd och underhåll.

På naturens villkor.

Trä är ett fantastiskt mångsidigt byggmaterial. Starkt, förnyelsebart och ofta producerat lokalt. Till nackdel är att det både är brännbart och kan brytas ner av röta. Idag impregneras trä med biocider, giftiga tungmetaller och miljöstörande flamskyddsmedel för att minska risken för röta och brand.

Vi har utvecklat ett flertal nya, miljöcertifierade träskyddstekniker. Det är träskydd som baserade på kisel från sand och andra mineraler vilket kan ersätta de traditionella träskyddsteknikerna och kopparimpregnerat virke.

Fasad med OrganoWood kiseltryckt virke, LSS boende Mantorp. certifierat som Passivhus. Ritat av APH Arkitekter och Snidare Arkitekter. Fotograf Mattias Hamrén.

Träskydd inspirerat av gräs. Blir till slut helt vanlig sand.

De vanligaste teknikerna för att skydda trä mot röta och brand baseras på biocider, tungmetaller eller flamskyddande fosfater. Problemet är att tungmetallerna är både giftiga för människor och miljön och fosfaterna bidrar till övergödning. 

Genom att imitera hur vissa grässorter och växter skyddar sig mot bränder och rötangrepp har vi utvecklat flera nya miljövänliga träskyddstekniker. Genom att ”klicka på” kiselämnen och andra mineraler till träfibrerna skapas en fysisk barriär runt fibrerna som gör det svårt för rötan att angripa träet och förbättrar träets flamskydd. Efter syre är kisel det vanligaste grundämnet i jordskorpan och tas upp av vissa grässorter och växter för att skapa ett skydd mot bränder och rötangrepp. Kislet och mineralerna vi använder är giftfria och blir till helt vanlig sand när de slutligen kommer tillbaka till naturens kretslopp.

OrganoWood®: Miljöcertifierat kiselimpregnerat virke och träskydd – i harmoni med naturen.

Våra miljömärkta och miljöklassade produkter finns både för konsumenter och byggföretag. Färdigbehandlat OrganoWood®-virke säljs idag som trallvirke, konstruktionsvirke och panelvirke i alla vanliga mått. Med den senaste tekniken vi utvecklat kombinerar vi inträngning av kisel med värme i världens största vakuumtork för virke. Man kan säga att vi trycker in en sandstrand i träet, ett fint alternativ för alla som värnar om klimatet.

OrganoWoods patenterade träskydssystem finns även som gör-det-själv-produkter för ytbehandling av trä för att förlänga dess livslängd, t ex för altan, utemöbler och fasad. En bonus med Organowood kiselbehandlade virke och Organowood träskyddssystem är att träet får len och vacker silvergrå yta genom naturliga processer som aktiveras av regn och UV-ljus från solen.  

Produkterna säljs till byggföretag och konsumenter genom ett stort nätverk av återförsäljare, byggleverantörer, färghandlare och distributörer i Sverige, övriga Europa, USA och Kanada.

För att läsa mer eller hitta närmsta återförsäljare, besök vårt dotterbolag OrganoWoods webbplats, www.organowood.com

BIOkleens miljövänliga sortiment, märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

BIOkleen®: Miljömärkt träunderhåll och rengöring av hus och fastigheter.

Under varumärket BIOkleen® levererar vi miljömärkta underhålls- och rengöringsprodukter för trä, hus och fastigheter. Våra produkter finns både för villaägare och fastighetsförvaltare. Produkterna inkluderar tralltvätt, fasadtvätt, taktvätt och alg- och mögelborttagning. 

Våra produkter säljs genom ett brett nätverk av återförsäljare i Sverige bestående av mer än 600 färghandlare, bygghandlare och professionella återförsäljare. Du kan hitta BIOkleen® hos exempelvis Nordsjö Färg & Design, Caparol, Bolist, XL-BYGG, Jula, Teknos, Granngården och Ahlsell och många andra lokala färghandlare.

För att läsa mer eller hitta närmsta återförsäljare, besök BIOkleens webbplats, www.biokleen.se

 
Performance materials.
Inspired by nature.