OrganoClick aktien

Det totala antalet utestående aktier är 97 950 000. Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman.

Ticker

Trades

Undersidor OrganoClick aktien:

Performance materials.
Inspired by nature.