Ahlstrom-Munksjö, Ellepot och OrganoClick har utvecklat en ekologisk odlingskruka för hållbar industriell odling av växter

Organic 2.0 paper pot är resultatet av ett nära samarbete mellan Ellepot, OrganoClick och Ahlstrom-Munksjös FoU-team. År av gemensam utveckling har resulterat ien hållbar och mer ekonomisk lösning för industriellodling avväxter genom att använda fiberbaserade krukor som planterasdirekt i jorden. Krukorna bryts ned medtiden vilket gör att grödans rötter kan tränga igenom materialetoch därmed förbättrarväxternas tillväxt. Organic 2.0 paper pot består av 100 % helt komposterbara och biologiskt nedbrytbara material och har en nedbrytningstid på 6 till 8 veckor.

"På Ahlstrom-Munksjö söker vi alltid efter nya metoder för att för att utveckla nya hållbara produkter. Genom att samarbeta med Ellepot är vi stolta över att vi tillsammans lyckats utveckla nya produkter till odlingsmarknaden genom deras hållbarhetsdrivna affärsmodell. Nu, efter flera års samarbete, är vi glada över att ha hittat ett sätt att driva hållbar innovation ännu längre genom denna revolutionerande nya produkt. Vi siktar på att fortsätta vårt samarbete in i nya marknadssegment, där vi tror att den här nya produkten kommer att öppna upp möjligheter för oss alla", säger Pierre Mary, VP, Nonwovens and Abrasive, Ahlstrom-Munksjös Filtration and Performance-verksamhet.

OrganoClick levererar det biobaserade och biologiskt nedbrytbara bindemedlet för Organic 2.0, Ahlstrom-Munksjö producerar nonwoven-papperet och Ellepot tillverkar och levererar slutprodukten.

"Att arbeta med våra leverantörer för att gemensamt utveckla smartare material för vårskräddarsydda Ellepot-lösningen stödjer vår vision att hjälpa våra kunder att förbättra deras produktionseffektivitet, optimera deras hanteringoch leverera ökad avkastning och lägre kostnader för producerade varor. Enkel användning med maximal effekt är nyckeln till en smartare lösning. Vi litar på att vårt utvecklingssamarbete kommer att fortsätta att tillhandahålla nya och hållbara material för framtiden", säger Lars Steen Pedersen, VD Ellepot A/S, Danmark.

"Vi är mycket stoltaöversamarbetet med Ahlstrom-Munksjö och Ellepot, som har resulterat i ett nytt fossilfritt och biologiskt nedbrytbart nonwoven-material som används i Ellepots växtkruka. Att arbeta tillsammans med partners i hela värdekedjan är nyckeln när man ska ta fram nya ekologiskt hållbara produkter till marknaden. Vi är stolta över att vi genom gemensamma ansträngningar har kunnat ersätta nuvarande syntetiska bindemedel i materialet med vårt 100 % biobaserade och biologiskt nedbrytbara bindemedel", tillägger Mårten Hellberg, VD OrganoClick.

Organic 2.0 paper pot har registrerats för Sustainability Advancement Award, Short-Life Product Achievement Award och Nonwoven Product Achievement Award i IDEA® Achievement Awards som äger rum i år. Dessutom planerar Ahlstrom-Munksjö, Ellepot och OrganoClick redan nästa steg i samarbetet. Målet är att utveckla fler biobaserade produkter och expandera till andra ekologiska grödor som kräver längre nedbrytningstider, såsom landskap eller skogsbruk.

För mer information vänligen kontakta:

Mårten Hellberg, VD, OrganoClick AB, tel. +46707164890, marten.hellberg@organoclick.com

Om IDEA® Award

IDEA® Achievement Awards, som presenteras av INDA, Association of the Nonwoven Fabrics Industry, i samarbete med Nonwovens Industry magazine, delas ut vart tredje år i samband med IDEA – The World's Preeminent Event for Nonwovens & Engineered Fabrics. Utmärkelserna belönar de bästa nya produktlanseringarna i följande sex kategorier: IDEA® Equipment Achievement Award; IDEA® Raw Material Achievement Award; IDEA® Short-Life Product Achievement Award; IDEA® Long-Life Product Achievement Award; IDEA® Sustainability Advancement Award; och IDEA® Nonwoven Product Achievement Award.

Ellepot i korthet

Ellepot A/S tillhandahåller utrustning och produkter för industriell odling av växter. Företaget erbjuder maskiner, papper och brickor, samt installation, utbildning och onlinesupporttjänster. För mer information om Ellepot, besök: www.ellepot.com

Organoclick i korthet

OrganoClick AB, baserat i Stockholm, Sverige, är ett världsledande greentech-företag som säljer biobaserade kemiska formuleringar för modifiering av cellulosabaserade material. Exempel på produkter är biobaserade bindemedel för papper och nonwoven samt vattenavvisande medel för textilier. Besök www.organoclick.com för mer om OrganoClick.

Ahlstrom-Munksjö i korthet

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material och levererar innovativa och hållbara lösningar till sina kunder. Företagets missionär att utveckla och utvidgaanvändningen av fiberbaserade lösningar för ett hållbart vardagsliv. Deraserbjudande inkluderar filtermaterial, release-liners, material för bearbetning av livsmedel och drycker, dekorpapper, slip- och tejpmaterial, elektrotekniskt papper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial, diagnostik och energilagringslösningar, såväl som en rad specialpapper för industri- och konsumentprodukter. Ahlstrom-Munksjösårliga omsättning är cirka 2,7 miljarder EUR och bolagetsysselsätter cirka 7 800 personer. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com