Håll Sverige Rent och OrganoClick presenterar undersökningen ”Svenskarnas inställning till plast i engångsartiklar”

Dold plast i vanliga varor – som få känner till 

En stor majoritet av svenskarna känner stor oro för att plasten som bryts ner till mikroplaster sprids i miljön och mer än sju av tio vill se ett förbud mot plast i engångsartiklar. Det visar en undersökning utförd av Kantar Sifo på uppdrag av den ideella stiftelsen Håll Sverige Rent och det svenska miljöteknikbolaget OrganoClick. 

Mängden plast i naturen fortsätter att öka och det väntas fortsätta långt in i framtiden. Det är något som oroar svenskarna. Det visar en undersökning av Kantar Sifo på uppdrag av den ideella stiftelsen Håll Sverige Rent och det svenska miljöteknikföretaget OrganoClick.  

Några av undersökningens viktigaste resultat: 

  • Sju av tio svarande vill att plast i engångsartiklar förbjuds, som i kaffefilter, våtservetter och snuspåsar. 
  • Nio av tio svarar att de vill att produkter som innehåller dold plast ska ha en märkning som gör det tydligt att produkten innehåller plast.  

”Det är positivt att fler vill se en förändring i lagstiftningen med införandet av både märkning och förbud av plast”, säger Mårten Hellberg, vd OrganoClick. 

Många produkter innehåller plast utan att konsumenten vet om det. Det kan till exempel finnas bindemedel av plast i våtservetter, kaffefilter och snuspåsar. Den plasten är inte nedbrytningsbar i naturen och få känner till att den finns i produkten de köper.  

”För att minska de negativa effekterna på naturen behöver nedskräpningen minska. Då behöver konsumenterna informeras om hur man gör sig av med sin produkt på bästa sätt. Och de produkter som ändå hamnar i naturen behöver vara utformade för att göra så lite skada som möjligt. Till exempel genom att vara biologiskt nedbrytbara i en naturlig miljö”, säger Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent.  

För mer information kontakta: 

Håll Sverige Rent: Pontus Tengby, PR- och policyansvarig, +46 (0)707 23 44 93, pontus.tengby@hsr.se 

OrganoClick: Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB, +46 (0)7 07 16 48 90, marten.hellberg@organoclick.com 

Fakta om undersökningen 

Undersökningen ”Svenskarnas inställning till plast i engångsartiklar” är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Håll Sverige Rent och OrganoClick. Undersökningen genomfördes i februari 2022 och är riksrepresentativ. Totalt har 1 107 personer i åldrarna 16–79 deltagit i undersökningen. 

Fakta Håll Sverige Rent 

Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som grundades 1983 av Naturvårdsverket och Returpack. Håll Sverige Rent har som uppdrag att påverka attityder och beteende så att vi får en minskad nedskräpning som följd. 

Fakta OrganoClick 

OrganoClick är ett svenskt miljöteknikbolag som med innovativ grön kemi, imiterar naturens lösningar och ersätter plaster och skadliga ämnen med med biologiskt nedbrytbar och fossilfri råvara i en mängd material och produkter. OrganoClick grundades 2006, är noterat på NASDAQ First North Growth Market och har huvudkontor i Täby, Stockholm.

­