OrganoClick beviljad EU-stöd om 7 MSEK inom projektet PENGUIN

I PENGUIN-projektet deltar partners från ett flertal företag och forskningsinstitut från olika delar av den textila värdekedjan. Finska forskningsinstitutet VTT är projektledare och projektkonsortiet består av företag och institut från Sverige, Finland, Italien, Portugal och Spanien.

OrganoClicks finansiering om 7 MSEK kommer användas för att vidareutveckla sina biobaserade bindemedel för nonwoven som ersätter fossila plastbindemedel, samt OrganoTex vattenavvisande textilteknologier som ersätter PFAS i textilimpregneringar. 2 nya FoU-medarbetare kommer anställas och finansieringen möjliggör även investering i två avancerade kemiska analysinstrument; ett svepelektronmikroskop (SEM) samt en FTIR. Med ett SEM kan förstoring upp till 20000 gånger göras och studier på fibernivå genomföras. Med en FTIR kan kemiska bindningar som uppkommer analyseras vilket används vid karakteriseringen av behandlade material.

”Vi är mycket glada för att ha blivit beviljade projektbidraget för PENGUIN-projekt inom ramen för EU:s program Horizon Europe. Med våra nya analysinstrument uppnår vårt FoU-labb en ny teknisk höjd och med personalförstärkningarna till vår FoU-grupp kommer vi kunna accelerera utvecklingen av våra biobaserade bindemedel och våra OrganoTex-produkter” säger Maria Wennman, Forsknings- och utvecklingschef OrganoClick

Om PENGUIN-projektet

PENGUIN-projektet är finansierat av EU under programmet Horizon Europe. I projektet deltar TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY, FEDERAZIONE TESSILE E MODA ASSOCIAZIONE, IDENER RESEARCH & DEVELOPMENT AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO, CENTRO TECNOLOGICO DAS INDUSTRIAS TEXTIL E DO VESTUARIO DE PORTUGAL, ORGANOCLICK AB, RINA CONSULTING SPA, A. MOLINA & C. S.P.A., MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C. SPA, SPINNOVA OYJ och PANGAIA GRADO ZERO SRL

Kontakt:Maria Wennman, FoU-chef OrganoClick maria.wennman@organoclick.com, +46 (0)76883 86 75

Mårten Hellberg, VD OrganoClick, marten.hellberg@organoclick.com, +46 (0)7 07 16 48 90