OrganoClick medverkar på Aktiespararnas Småbolagsdagar

Presentationen sänds live via www.aktiespararna.se/tv/live och https://www.youtube.com/c/AktiespararnaEvent och kommer även att finnas tillgänglig på bolagets hemsida i efterhand.