OrganoClick publicerar årsredovisning för 2021

Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från OrganoClick AB på adressen:

OrganoClick AB (publ)Linjalvägen 9187 66 Täby

Eller via e-post: ir@organoclick.com