OrganoClick publicerar årsredovisning för 2023

Den kan även beställas från OrganoClick AB via e-post: ir@organoclick.com