OrganoClicks biobaserade bindemedel för nonwoven nominerade till 2024 World of Wipes Innovation Award®

Många nonwoven-material tillverkas idag av cellulosafibrer sammanbundna med ett fossilt, icke-nedbrytbart plastbindemedel. Materialet blir därmed ett hybridmaterial, delvis cellulosabaserat och delvis plastbaserat. Detta material kan varken återvinnas eller komposteras och måste därför förbrännas efter användning.

OC-BioBinder® representerar en serie biobaserade och biologiskt nedbrytbara bindemedel som kan användas för att ersätta plastbindemedel i nonwoven och papper. De tillverkas av förnybara råvaror och sidoströmmar från livsmedelsindustrin. Ett nonwoven tillverkat av cellulosafibrer och OC-BioBinder® är båda 100% biobaserade och biologiskt nedbrytbara och kan både återvinnas och hemkomposteras. OC-BioBinder® finns med många olika egenskaper anpassade för tillverkning av hemkomposterbara nonwovenmaterial som till exempel premiumservetter, dukar och våtservetter.

World of Wipes Innovation Award® tilldelas en innovation som ingår i värdekedjan för rengöringstrasor, tvättlappar eller våtservetter och som används på ett sätt som utökar användningen av nonwoven. Kategorier som inkluderas är råvaror, nonwovenmaterial, konverterad produkt, förpackningar, aktiva ingredienser, bindemedel, tillsatser och slutprodukter. För vara aktuell för World of Wipes Innovation Award® måste produkten vara en del av processen och produktionen av nonwoven, ha introducerats på konsumentmarknaden eller till handeln inom 24 månader före konferensen och vara verkligt innovativ. OC-BioBinder® kvalificerar sig för allt detta och har blivit utvald globalt som en av tre finalister.

OC-BioBinder® kommer att presenteras av vår FoU-direktör Dr Maria Wennman den 18 juni på World of Wipes-mässan, tillsammans med presentationer av de två andra finalisterna. Därefter kommer konferensdeltagarna att rösta fram vinnaren som tillkännages den 20 juni.

Om OrganoClick:

OrganoClick är ett börsnoterat svenskt greentechföretag som med innovativ grön kemi utvecklar materialteknologier genom att efterlikna naturens egna lösningar. Med sin teknologi har gröna kemiska produkter utvecklats som ersätter skadliga kemikalier och fossil plast i cellulosamaterial. Ett exempel är biobaserade och hemkomposterbara bindemedel för nonwoven och pappersmaterial helt uan plast. De biobaserade bindemedlen och gröna kemiprodukterna används också i olika applikationer för textilier, trä och förpackning. OrganoClick har sitt huvudkontor, FoU-center och produktionsanläggning i Täby, norr om Stockholm. För mer info, besök www.organoclick.com.

Kontakt: Mårten Hellberg, VD, marten.hellberg@organoclick.com, +46(0)7 07 16 48 90

Om INDA

INDA, Association of the Nonwoven Fabrics Industry, betjänar hundratals medlemsföretag inom nonwoven för att uppnå affärstillväxt. Sedan 1968 hjälper INDA medlemmar att sammankalla och ansluta, förnya och utveckla sina företag. INDA:s utbildningskurser, business intelligence och marknadsinsikter, testmetoder, konsulttjänster och opinionsbildning hjälper medlemmar att lyckas genom att tillhandahålla information de behöver för att bättre planera och genomföra sina affärsstrategier. INDA Media är INDAs publiceringsgren för företag till företag och utgivare av International Fibre Journal och International Filtration News, som når ett stort nätverk av yrkesverksamma som använder fibrer, filament och filtreringssystem för att optimera sina applikationsmiljöer. För mer information, besök www.inda.org. För mer information, besök inda.org eller ring 919-459-3700.