OrganoClicks dotterbolag OrganoWood lanserar OrganoWood Nowa

OrganoWood Nowa är naturfärgad och ser ut som vanligt trä, men träet är modifierat genom krosslinkning av vedfibrerna som ger virket en hög motståndskraft mot röta. Detta har varit möjligt genom att använda OrganoClicks prisbelönta kemi för modifiering av cellulosafibrer. OrganoWood Nowa har utvecklats av OrganoClick sedan 2015 och blivit testad i fält och via accelererade tester sedan 2017.

Under de senaste sex åren har OrganoWood Nowa genomgått en mängd olika tester och erhållit bra testresultat, bl.a. Durability Class 1 enligt accelererade testet EN 113-2. Fälttester har genomförts och pågår i både Sverige, Danmark, Tyskland och Malaysia för att testa det behandlade virkets beständighet i olika miljöer. Det behandlade virket har även i accelererade tester (EN 117) visat bra motstånd mot temiter. Virkets mekaniska egenskaper har testats med EN 310 vilket visar att styrkan i OrganoWood Nowa är likvärdig med obehandlat virke. OrganoWood Nowa åldras som vanligt virke och grånar med tiden vid exponering av väder och vind.

Under hösten har OrganoWood Nowa implementerats i fullskalig produktion hos OrganoWoods produktionspartner Bergs timber Bitus i Nybro. OrganoWood Nowa tillverkas enligt en helt standardiserad tryckimpregneringsprocess och kräver ingen högtemperaturtorkning till skillnad mot vår andra generations träskyddsteknik OrganoWood Silicium HT. OrganoWood Nowa kommer därav bli OrganoWoods nya standardprodukt medan OrganoWood Silicum HT kommer bli en premiumprodukt med sin djupa mörkbruna färg. OrganoWoods första produktgeneration fasas därmed helt ut nu. Första leveranserna av OrganoWood Nowa inleds i februari och kommer från mars vara OrganoWoods standardprodukt.

"Efter mer än 8 års produktutveckling och tester är vi väldigt stolta över resultatet, OrganoWood Nowa. Ett naturfärgat träskydd med mycket goda testresultat och dessutom enkel att producera. Vi har redan stora orders från våra tyska distributörer och även från flera av våra svenska kunder. Ska bli väldigt spännande att få se OrganoWood Nowa i riktiga byggprojekt snart," säger Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB.