Stadium ny återförsäljare av OrganoTex®

”Vi ser mycket fram emot att inleda samarbetet med Stadium som tidigt jobbat med att fasa ut PFAS från sina produkter och har uttalade hållbarhetsmål. Via Stadium når vi en än större målgrupp av konsumenter på den svenska marknaden med våra biologiskt nedbrytbara kläd- och skovårdsprodukter”, säger Susanne Karlsson, Försäljningschef för OrganoTex®på OrganoClick.

Första leveransen av produkter kommer ske under våren då Stadium börjar sälja produkterna i utvalda butiker samt i sin webbshop.

Informationen är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-15 11:08 CET.