"Vi ser fram emot att fördjupa samarbetet med Bergs timber till att nu även innefatta försäljning och distribution på den brittiska marknaden. Bergs timber UK är en väletablerad distributör på den brittiska marknaden och vi ser fram emot att utveckla den brittiska marknaden tillsammans med dem.Den brittiskamarknadenär mycket intressantdär vi tror att vi tillsammans med Bergs timber UKkan växa under många år,"säger Jens Hamlin, VD OrganoWoodAB.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-05 08:30 CET.