PulPacs teknologi i kombination med OrganoClicks biobaserade bindemedel sätter en ny standard för högpresterande och hållbara förpackningar. Det kräver mindre energi och vatten än traditionella metoder, vilket resulterar i ett minskat koldioxidavtryck med upp till 80 % jämfört med nuvarande alternativ.

En av de första produkterna ut är ett plastfritt kaffelock som uppfyller den senaste EU-lagstiftningen för take away-produkter. Den årliga globala konsumtionen av kaffelock uppskattas till 100 000 000 000 och med det nya kaffelocket minskar CO2-avtrycket med upp till 80 %.

"Kaffelocket är bara ett exempel från utbudet av standardiserade applikationer för torrformerad fiber som är i linje med den senaste EU-lagstiftningen för take away. Detta enkelt implementerbara och skalbara alternativ för take away passar perfekt för en modern livsstil", säger Viktor Börjesson, Chief Operating Officer på PulPac.

Kaffelocket är 100% biobaserat och har en "grön" insida tack vare OrganoClicks biobaserade, biologiskt nedbrytbara och hemkomposterbara bindemedel, delvis tillverkat av avfallsströmmar från livsmedelsindustrin. Användningen av OrganoClicks bindemedel resulterar i ett papperslock med mycket högre prestanda. Målsättningen är också att ersätta så mycket som möjligt av traditionella plastlock som finns på marknaden och därigenom minska risken för att mikroplaster hamnar i miljön.

”Det arbete PulPac gör hänger mycket väl ihop med OrganoClicks strategi att ersätta dold plast och stödja våra kunders gröna omställning genom att förse produkten med en grön insida”, säger Mårten Hellberg, VD och medgrundare för OrganoClick.

Om PulPac

PulPac är innovatören bakom Dry Molded Fiber – en pionjär inom förpackningslösningar som expanderar gränserna för vad som är möjligt att göra med cellulosafibrer. PulPacs ambition är att ersätta engångsplaster genom att göra dess banbrytande torrfomeringsteknik för fiber globalt tillgänglig. Genom att föra samman alla delar av förpackningsindustrin i ett ekosystem, bygger PulPac på befintlig verksamhet och infrastruktur – vilket möjliggör snabb skalning av hållbart producerade förpackningar där hållbarhet inte bara är ett val utan en grundläggande princip. Läs mer på www.pulpac.com.

PulPac kontakt: Viktor Börjesson, Chief Operating Officer PulPac, viktor.borjesson@pulpac.com, +46 (0)7 39 31 05 12

Om OrganoClick

OrganoClick är ett svenskt grönt kemiföretag, grundat 2006. Affärsidén är att ersätta dold plast och skadliga kemikalier i fiberbaserade material. Baserat på koncernens patenterade "OrganoClick"-teknologier utvecklar, producerar och marknadsför OrganoClick en rad produkter som möjliggör en grön omställning. Exempel på produkter är det biobaserade bindemedlet OC-BioBinder för nonwovenindustrin, den biobaserade och PFAS-fria textilimpregneringen OrganoTex och den biocidfria träskyddstekniken OrganoWood. OrganoClick har mottagit en rad utmärkelser, är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor, produktion och FoU i Täby, Stockholm. Läs mer på www.organoclick.com

Kontakta OrganoClick Mårten Hellberg, VD, marten.hellberg@organoclick.com, +46 (0)7 07 16 48 90