Treårsresultat från fältstudien EN 12037 för OrganoWood Nowa

För att ta reda på om trä ovan mark är hållbart så kan man göra olika standardiserade tester för att se hur det står emot nedbrytning, de flesta av dessa är labbtester. Men vi ville också se hur det klarar sig i naturlig miljö utomhus i en av världens tuffaste miljöer för trä, i den malaysiska regnskogen.

Det oberoende tredjepartsinstitutet Dansk Teknologisk Institut genomför därför fälttestet EN 12037 med Organowood Nowa i både Danmark och Malaysia.

Referenserna som består av dels obehandlad furu samt den sedan 20 år förbjudna impregneringen CCA (krom, koppar och arsenik) var också med i testet. Skalan för att bedöma nedbrytning går mellan 0–4, där 0 är opåverkad och 4 är helt nedbruten. Den obehandlade referensen i Malaysia var helt nedbruten efter 3 år, bland annat av rötsvamp men även termiter. Furu tryckimpregnerat med CCA var som väntat opåverkad.

Men även Organowood Nowa var helt opåverkad med 0 på skalan! Resultatet visar på ett mycket gott träskydd även i den varma och fuktiga miljö som en regnskog bjuder på. Fältstudien kommer fortsätta och vi kommer löpande rapportera resultaten från både Danmark och Malaysia.

För mer information kontakta

Jens Hamlin

Om OrganoWood AB

OrganoWood grundades 2010 av OrganoClick AB (publ) och Kvigos AB och är baserat på vetenskapliga genombrott inom metoder för modifiering av biofibrer. OrganoWoods produkter produceras i OrganoClicks produktionsanläggning i Täby och av bolagets industriella samarbetspartners Bergs Timber Bitus i Nybro som utför modifieringen av virket. OrganoClick är listat på Nasdaq First North och utsågs av Världsnaturfonden – WWF till en ”Climate Solver” (www.climatesolver.org) 2010, till ett av Sveriges 20 mest innovativa bolag 2011 av Svenska Institutet och har varit med på NyTekniks och Affärsvärldens ”33-lista” över Sveriges hetaste teknikbolag 2012 och 2013. För mer info,http://www.organowood.com