XXL ny återförsäljare av OrganoTex®

OrganoTex® textil- och skovårdsprodukter har utvecklats under ett flertal år och designats för att ge god vattenavvisning samtidigt som de är biologiskt nedbrytbara. Tekniken baseras på OrganoClicks patenterade och prisbelönta teknik för modifiering av textilfibrer och är helt fri från problematiska perfluorerade ämnen (PFAS), cykliska siloxaner eller isocyanater som ofta används i dagens textilimpregneringar. Flera av dessa ämnen misstänks vara cancerframkallande och hormonstörande och är extremt långlivade i naturen.

”Vi ser mycket fram emot att inleda samarbetet med XXL som med sin uttalade miljöambition ligger i linje med OrganoClicks vision om en natur och vatten, fri från plastskräp och kemiska föroreningar. Via XXL:s breda distribution i Norge tar vi ett väsentligt steg i denna riktning, då vi når en bred målgrupp av konsumenter med våra bionedbrytbara kläd- och skovårdsprodukter”, säger Susanne Karlsson, Försäljningschef för OrganoTex®på OrganoClick.

Första leveransen av produkter kommer ske under juni 2021 varefter XXL börjar sälja produkterna.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-18 09:28 CET.