XXL Sverige ny återförsäljare av OrganoTex®

OrganoTex® textil- och skovårdsprodukter har utvecklats under ett flertal år och designats för att ge god vattenavvisning samtidigt som de är biologiskt nedbrytbara. Tekniken baseras på OrganoClicks patenterade och prisbelönta teknik för modifiering av textilfibrer och är helt fri från problematiska perfluorerade ämnen (PFAS), cykliska siloxaner eller isocyanater som ofta används i dagens textilimpregneringar. Flera av dessa ämnen misstänks vara cancerframkallande och hormonstörande och är extremt långlivade i naturen.

”Vi är väldigt glada att nu expandera samarbetet med XXL till att även innefatta deras svenska varuhus. Vi får nu en ännu bredare distribution i Norden av våra PFAS-fria och biologiskt nedbrytbara impregnerings- och underhållsprodutker för textila produkter. Det är väldigt glädjande att alltfler nu väljer att jobba med våra biologiskt nedbrytbara produkter som ersätter PFAS och andra miljöstörande kemiska ämnen”, säger Susanne Karlsson, Försäljningschef för OrganoTex®på OrganoClick.

Första leveransen av produkter kommer ske under september 2021 varefter XXL Sverige börjar sälja produkterna i början av oktober.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-15 08:45 CET.