OrganoClick certifierad som klimatneutralt bolag

Under det treåriga projektets gång har OrganoClick bl.a. ersatt sin bilflotta med 100 % elbilar och all energi i bolagets produktion och verksamhet kommer från förnyelsebar energi. Vidare har arbete med att minska energiåtgången per producerad enhet pågått via investeringar i mer energieffektiva maskiner samt vattenreningssystem.

"Vi är otroligt stolta att vi nu kan är ett certifierat klimatneutralt bolag. Att förbättra för miljön är kärnan i OrganoClicks affärsidé sedan vi grundades för 16 år sedan. I detta ingår att ersätta fossilbaserade kemikalier med våra biobaserade alternativ men vårt interna arbete med att minska vår verksamhets påverkan på klimatet är också en central del för vår verksamhet", säger Mårten Hellberg, VD för OrganoClick.

OrganoClicks CO2-utsläpp har beräknats av Climate Partner enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG) och certifiering som ett klimatneutralt bolag gäller för Scope 1 och Scope 2.

För mer information om certifieringen, se OrganoClicks certifikat hos Climate partner.