OrganoClick publicerar VD-presentation inför årstämman 2021

Presentationen kan ses på bolagets hemsida.