OrganoClicks biobaserade bindemedel i ny nonwoven-applikation

"Det är ett stort steg framåt för oss i detta projekt som berör ett helt annat applikationsområde än vad vi tidigare tagit fram bindemedel för. Nästa steg är att göra vissa optimeringar, fortsätta uppskalningenoch säkerställa en jämnhet iproduktionen", säger Mårten Hellberg, VD OrganoClick.

Samarbetet med finska nonwoventillverkaren Sharpcell har pågått i flera år med produktionstester genomförda under de senaste åren. Tillsammans med deras kund Finess Hygien har fokus under senaste 1,5 åren varit att ta fram 100 % biobaserade och komposterbara nonwoven-material för hygien- och tvättprodukter för vård och konsument. Efter den slutgiltiga optimeringen samt implementering i produktion väntar en kommersialiseringav de nya nonwoven-produkterna.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-25 10:23 CET.