OrganoWood lanserar Silicium HT

Nya Silicium HT är andra generationens helt giftfria virke från OrganoWood. I tillverkningen som imiterar naturens egna processer kombineras värme och kisel. Den nya produkten finns att beställa från ett urval av återförsäljare från och med 1 november.

– Vi är så glada att äntligen kunna presentera Silicium HT, nu finns ett suveränt alternativ för den som bryr sig om hållbarhet, både vad gäller trä och naturen. Vår gröna kemi helt utan skadliga ämnen är verkligen något unikt på marknaden och är möjlig bland annat på grund av vår mångmiljoninvestering i världens största vakuumtork för virke, säger Jens Hamlin, VD på OrganoWood.

Silicium HT är andra generationens giftfria virke från OrganoWood. Produktutvecklingen består i att kombinera flera metoder för att skydda trä. Värme och kisel är bra metoder var för sig, men kombinerat ger det ett ännu bättre skydd i en fortsatt giftfri produktion. Silicium HT finns i två olika kvaliteter

  • Silicium HT SELECT – med träråvara från de bästa skogarna i mellersta och norra Sverige som består av en hög andel kärnvirke och mindre kvistar.
  • Silicium HT SELECT PLUS – med långsamväxande träråvara från norra Sverige för ökad andel kärnvirke och ett lugnare utseende, dessutom färdigbehandlad med OrganoWood Träskydd 02.

–Man kan säga att vi trycker in en sandstrand i träet, ett fint alternativ för alla som värnar om klimatet. Med Silicium HT förenklas underhållet för konsument ännu mer, och virket har ett rejält stärkt rötskydd. Det är helt enkelt en ny teknik för en ny tid, säger Jens Hamlin, VD på OrganoWood.

Tillverkningsprocessen ger unikt miljömärkt virke

Den energieffektiva tekniken bakom impregneringen av Silicium HT imiterar några av naturens egna väl beprövade metoder – med kisel, värme och vakuum. Med kisel stärks hållbarheten hos träet och skapar mineralisering på djupet genom organisk katalys. Värme och vakuum torkar träet och förbättrar kislets möjligheter att tränga in djupare. Värme hjälper mineralerna att binda till träet vilket i sin tur hjälper träfibrerna att binda ihop bättre vilket försvårar för röta och svamp att få fäste och utvecklas. Det minskar även sprickbildningar i träets yta, samt tar bort näringsämnen. Vakuum sänker processens kokpunkt vilket gör den energieffektiv samtidigt som värmens förstärkande effekter bibehålls utan att träet utsätts för skadligt höga temperaturer.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-05 09:00 CET.