Bolagsstyrning:
Certified Advisor

OrganoClicks Certified Advisor på NASDAQ First North Growth Market är Mangold fondkomission AB (tel: +46 (0)8 503 01 551, e-post: ca@mangold.se). En Certified Advisor är ansvarig för att säkerställa att företaget följer reglerna på NASDAQ First North Growth Market.

Performance materials.
Inspired by nature.