Biokomposit från vetekli och cellulosa.

Framtidens gröna material.

Med vår patenterade teknik för modifiering av cellulosa har vi utvecklat OrganoComp® biokomposit. Den består till 100 % av cellulosafibrer samt våra komposterbara bindemedel baserade på restströmmar från livsmedelsindustrin vilket gör vår biokomposit 100 % nedbrytbar, förnyelsebar och fri från skadliga ämnen. Vi ser många områden där biokomposit kan ersätta material som inte är ekologiskt hållbara.

Tillverkning av formelement till världens första formgjutna begravningskista Saga, med vår 100 % nedbrytbara biokomposit OrganoComp®.

OrganoComp®: Lättare, starkare, 100 % nedbrytbart.

Plast är ett fantastiskt material men också ett av världens största miljöproblem. Det tar tusentals år att bryta ner och allt efter som det bryts ner bildas mikroplaster vilka sprids i naturen med skador på ekosystemen som följd.

Vår biokomposit OrganoComp® är helt fossilfri och består av cellulosafibrer, våra biobaserade bindemedel och vattenavvisande ämnen. Det gör att den är 100 % nedbrytbar, helt giftfri och inte tillför fossil koldioxid till atmosfären så som syntetiska material gör. Cellulosa som växterna producerar genom fotosyntesen, är en av jordens vanligaste byggstenar men den absoluta merparten av all cellulosa används inte. Vårt material är bl.a. baserat på cellulosa och biopolymerer från restströmmar inom livsmedelsindustrin såsom havreskal och vetekli som annars skulle eldas upp. 

Produkter av vår biokomposit tillverkas med en helt egen produktionsteknik för 3D-formning. Materialens egenskaper kan designas och ges olika grad av mekanisk styrka, vattenavvisning och porositet. De används bland annat i ljudabsorbenter från Baux och i den biobaserade och materialbesparande begravningskistan Saga från Fredahl Rydéns. Det finns många fler områden där vår biokomposit kan ersätta de traditionella materialen på marknaden, och tack vare våra biobaserade bindemedel kan vi effektivt ersätta hårdplast, spånskivor och andra material som innehåller plastbaserat lim. 

Begravningskistan Saga. Världens första formgjutna kista i biokomposit. Gjord med vårt starka material som sparar hälften så många träd och ger minimalt koldioxidutsläpp.

  

Begravningskistan Saga: 50 % materialbesparing och helt biologisk nedbrytbar.

Tillsammans med Nordens ledande kisttillverkare Fredahl Rydéns har begravningskistan Saga utvecklats genom att använda OrganoComp som material. Materialet ersätter traditionell spånskiva som innehåller syntetiskt lim. Med vår teknik reduceras även materialanvändning med upp till 50 %. Detta sparar både träd och ger minskade utsläpp. Kistan säljs av Fredahl Rydéns i Skandinavien via de flesta privatägda begravningsbyråer. För mer information, besök Fredahl Rydén på www.fredahlrydens.se.

Baux ljudabsorbent Acoustic pulp, med inblandning av vetekli.

Den akustiska panelen Acoustic pulp: Design, funktion och miljö i ett.

Tillsammans med Baux, ett snabbt växande företag inom akustiska produkter, har vi utvecklat den ljudabsorberande panelen Acoustic pulp. Den akustiska panelen används i kontorslandskap och offentliga miljöer för att reducera ljud och buller. Genom att kombinera cellulosafiber och vetekli erhålls ett starkt och lätt material som kan ersätta fibercementmaterial och därmed reducera koldioxidutsläpp. Via designen av materialet samt utformningen av produkten uppnås en god ljudabsorberande förmåga och ljudrefraktion. För mer info, besök Baux hemsida på www.baux.com

Användningsområden.

Vår 100 % biobaserade biokomposit OrganoComp kan användas för att ersätta hårdplast, MDF-skivor och andra spånskivor i en mängd olika områden. Materialkonceptet och produktionstekniken ger störst nytta när lätta, stora 3D-formade strukturer med mer krävande funktioner ska tas fram. OrganoComp har utvecklats och optimerats för ett antal olika tillämpningar tillsammans med våra kunder. 

Blir du nyfiken? Kontakta oss om du har intresse av dessa produktområden eller om du har andra idéer där du vill testa OrganoComp. I vårt labb utvecklar vi ständigt nya applikationer, material och lösningar för en hållbar framtid. Kanske är någon av dem perfekt för just era behov.

 
Performance materials.
Inspired by nature.