Duni offentligör sin kommande lansering av fossilfria premiumservetter med OrganoClicks bindemedel

OrganoClicks biobaserade och bionedbrytbara bindemedel har utvecklats från restprodukter inom livsmedelsindustrin med biopolymerer från apelsinskal, cistronskal, majs och räkskal. I februari offentliggjorde OrganoClick sittförsta större avtal med en icke-namgiven ledande nonwoventillverkare som börjar använda OrganoClicks bindemedel. Duni offentligör nu OrganoClicks och Dunis mångåriga samarbete med att utveckla fossilfria premiumservetter och deras kommande lansering.

"Vi är oerhört stolta över att tillsammans med Duni ha utvecklat helt fossilfria premiumservetter genom att använda OrganoClicks biobaserade bindemedel. Vi ser nufram emot Dunis kommande lanseringav servetterna ochatt fortsätta utveckla samarbetet med Duni under många år", säger Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-06 08:19 CET.