PulPac, Nordic Barrier Coating och OrganoClick har beviljats medel från BioInnovation för att utveckla PFAS- och plastfria barriärer för livsmedelsförpackningar

Efter det tekniska genombrott som uppnåddes i en förstudie 2021, kommer konsortiet att fortsätta projektet som fokuserar på att ta fram miljövänliga vatten- och/eller fettbeständiga barriärer specialiserade på DMF (torrformerad fiber) som är kommersiellt redo.

Viktor Börjesson, Chief Partnership Officer på PulPac kommenterar, "Vi är mycket stolta över de genombrott som uppnåtts inom BioInnovation med våra partners. Den kombinerade prestandan och skalbarheten i OrganoClicks kemi i kombination med NBC:s dynamiska förmåga att tillverka specialiserade material gör detta till ett mycket viktigt projekt. DMF avser att förändra fibergjutning, och göra det möjligt att tillverka pappersförpackningar utan att slösa med värdefulla resurser såsom vatten eller energi samt minska koldioxidutsläppen avsevärt, till en konkurrenskraftig produktionskostnad. Dessa produkter blir plastfria, biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara – mycket viktiga egenskaper för våra kunder.”

Dan Blomstrand, VP Biocomposites på OrganoClick AB, kommenterar "Vi är mycket angelägna om att fortsätta bygga vidare på det tekniska genombrott som nåddes i steg 1 av detta BioInnovation-program. De potentiella marknaderna som möjliggörs inom förpackning och engångsprodukter för torrformad fiber från PulPac med våra 100 % biobaserade och hemkomposterbara barriär- och bindemedelsprodukter är enorma."

Urban Winberg, VD på Nordic Barrier Coating AB, kommenterar "Den ömtåliga konsten att designa material och kombinera funktioner från OrganoClicks kemi anpassad för torrformerad fiber har gett mycket spännande möjligheter som visades i förra årets tekniska genombrott. Vi kan nu investera i infrastruktur och industriell kapacitet för att kommersiellt skala upp de upptäckta lösningarna och för att tillgodose DMF:s globala spridning."

Mediakontakter:

Mårten Hellberg, VD OrganoClick, marten.hellberg@organoclick.com

Viktor Börjesson Chief Partnership Officer; viktor.borjesson@pulpac.com

Ann Dynehäll, Kommunikation; ann.dynehall@pulpac.com

Urban Winberg, VD NBC, urban.winberg@nbcab.se

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North Growth Market utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför ärär den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®,biokompositen OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®, biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket OC-BioBinder™ ochdet flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inommodifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästamiljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsomen Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är lokaliserat. www.organoclick.com

Om PulPac

PulPac tillhandahållerförpackningsindustrin med en banbrytande tillverkningsteknik för billiga, högpresterande fiberbaserade förpackningar och engångsprodukter. Genom att den banbrytande tekniken för torrformering av cellulosamöjliggör PulPac sina kunder att ersätta engångsplast med ett hållbart och kostnadseffektivt konkurrenskraftigt alternativ globalt. www.pulpac.com

Om torrformerad fiber

Torrformaerad fiber, uppfunnet och patenterat av PulPac, är en tillverkningsteknik som är utformad för cirkulär ekonomi -med förnybar massa och cellulosaproduceras ekonomiska, högpresterande, fiberbaserade förpackningar och engångsprodukter. Torrformeradfiber ger upp till 80-90% lägre koldioxidavtryck till samma kostnad som plast. Det är upp till tio gånger så effektivt som konventionell fibergjutningsom uppfanns för över 100 år sedan. Den torra processen sparar också enorma mängder värdefulla vattenresurser. Dessutom är energibesparingenbetydandeeftersom de gjutna produkterna inte behöver torkas.

Om Nordic Barrier Coating

Nordic Barrier Coating AB tillverkar och erbjuder innovativa barriär- och förpackningslösningar för maximal funktionalitet och med specialisering påextrudering på papper, plast och fiberduk. Nordic Barrier Coatings har mångårigerfarenhet från pappers-, extruderings- och konverteringsindustrin och medspetskompetens inom förpackningområdet. www.nbcab.se.