För att få ett TÜV OK hemkompostcertifikat måste ett antal ackrediterade tester utföras och godkännas, inklusive sönderdelning av materialet och biologisk nedbrytbarhet under hemkompostförhållanden, samt ekotoxicitetstester. Den fullständiga certifieringsprocessen tar mer än ett år om alla tester blir godkända. OrganoClicks certifikat tillåter nonwoven-tillverkare att lägga till upp till 35 % av OC-BioBinder Lily till nonwoven-materal baserade på cellulosafibrer.

”Att kunna erbjuda våra kunder ett TÜV-certifikat för hemkomposterbarhet är en stor milstolpe för oss. Certifikatet är mycket attraktivt för kunder som marknadsför konsumentapplikationer av nonwoven. Med detta certifikat kan vi snabba på vår kommersialisering ytterligare. Det bevisar också att vårt bindemedel bryts ned under normala kompostförhållanden och inte kräver optimerade industriella kompostförhållanden. Det underlättar för konsumenten och är ett viktigt steg för en cirkulär framtid”, säger Mårten Hellberg, VD på OrganoClick.