OrganoClicks Finanschef lämnar sitt uppdrag

"Jessica har under sina 11 år i bolaget byggt upp vår finans- och ekonomifunktion från grunden och varit med på vår tillväxtresa från ett förkommersiellt bolag till det industribolag vi är idag. Hon har varit en mycket viktig medarbetare för bolagets utveckling och har varit högt uppskattad inom bolaget. Jag beklagar att hon lämnar oss men önskar henne all lycka till i sitt nya uppdrag", säger Mårten Hellberg, VD på OrganoClick.

Jessica kvarstår som Finanschef tills hon lämnar sin anställning efter sommaren. Arbetet med att rekrytera en efterträdare har inletts.